Forårsrengøring i Stevns Kommune

Date: 05. april 2018
 • Affald som er skyllet op på stranden.

  Affald som er skyllet op på stranden.

Stevns Kommune gennemfører forårsrengøring og holder affaldsuge fra den 16.-22. april.

Ugen igennem er der fokus på affald og oprydning med fejning, hapsning af affald og beplatning med stedmoder-blomster. Ugen kulminerer med Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamlingsdag søndag den 22. april.
 
’I udvalget for Plan, Miljø og Fritid håber vi, at affaldsugen bliver taget godt imod, så vi i fællesskab kan gå foråret i møde i en renere kommune’, siger udvalgsformand Flemming Petersen. Medlemmerne af valget deltager også selv i forårsrengøringen og skal søndag den 22. april samle affald langs strandene i kommunen og håber også ved den lejlighed at få sig en god snak med de borgere, de møder på deres affaldsvandring.

Danmarks Naturfredningsforening Stevns er meget glade for samarbejdet med Stevns Kommune om affaldsindsamlingen.

’Det er vigtig at få sat fokus på problemet med affald i naturen. Reelt burde det ikke være muligt at finde affald andre steder end i en affaldsbeholder', siger formanden for Danmarks Naturfredningsforening Stevns Michael Løvendal Kruse og fortsætter:

’Affald er en vigtig resurse, som skal genbruges og ikke ligge i naturen. Ud over at det ikke er pænt, så er affald til stor skade for dyrelivet og miljøet, og det kan for nogle typer affald tage millioner af år at blive nedbrudt'.

Danmarks Naturfredningsforening Stevns står i affaldsugen for affaldsindsamlingen ved Øststranden ved Rødvig den 22. april fra kl. 10.00 til 12.30, og foreningen opfordrer alle til at møde op og være med.

Der skal fejes og hapses

I løbet af ugen vil Materielgården være i gang med fejemaskiner og oprydning rundt omkring i kommunen. Der bliver også tid til hapsning af affald i rabatter på større veje, beplantning med stedmoder og udskiftning af skilte. 

Naturvejlederen rykker også ud og tager i ugens løb rundt til kommunens skoler for at fortælle eleverne om affald i naturen og nedbrydningshastighed. 

Bliv den reneste landsby på Stevns

I forbindelse med affaldsugen afholdes der også en konkurrence mellem kommunens landsbyer om at være ’Den reneste landsby’. Argo opstiller to containerne, med inddeling til forskelligt affald, som i ugens løb vil cirkulere rundt i de Stevnske landsbyer, så du kan komme af med dit affald. 

Følg med her på stevns.dk og vores Facebook-side for at få mere information om, hvornår containerne kommer til din landsby. 

Tilmelding

Tilmelding til indsamling søndag den 22. april.

Værd at vide om affaldsugen

Fold alle ud
 • Hvor står affaldscontainerne?

  OBS. Indsamlet affald må meget gerne afleveres i containerne i klare sække. Det vil lette vores arbejde rigtig meget.

  Mandag den 16. april: Valløby - Kirkehøjen på græsareal overfor tanken ved flaskecontainer.
  Mandag den 16. april: Himlingøje - Ved forsamlingshuset
  Tirsdag den 17. april: Endeslev - P-pladsen ved forsamlingshuset
  Tirsdag den 17. april: Varpelev - P-pladsen ved Ranestedet
  Onsdag den 18. april: Magleby - P-pladsen ved forsamlingshuset
  Onsdag den 18. april: Holtug - P-pladsen ved forsamlingshuset
  Torsdag-fredag formiddag den 19.-20. april: Boestofte - P-pladsen ved Ellehøjskolen
  Torsdag-fredag formiddag den 19.-20. april: Lille Heddinge - P-pladsen ved forsamlingshuset
  Fredag eftermiddag – mandag morgen den 20.-23. april: Hellested, Hellested Brugs, Bygaden 18 P-plads ved de øvrige affaldsbeholdere)
  Fredag eftermiddag – mandag morgen den 20.-23. april: Højerup, hos Michael Kruuse, Højerup Bygade 25

Kontakt

Tine Jensen
Natur- og miljømedarbejder
Tlf.: 56 57 51 40

Sidst opdateret

13.04.2018