Faktuelle oplysninger om Stevnsbussen

Dato: 04. juli 2017
  • Stevnsbussen.

    Stevnsbussen ved Stevns Fyrcenter.

’Vi erkender åbent, at årets busplan ikke tilgodeser den nordlige del af kommunen i samme grad som den sydlige del, og det vil indgå aktivt, når vi evaluerer årets kørsel i efteråret. Vi forstår godt ærgrelsen og frustrationen, men der er desværre rigtig mange behov, der skal imødekommes, og vi vil aldrig kunne gøre alle helt tilfredse’, udtaler vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann og fortsætter:

’Når vi landede som vi gjorde i år, skyldes det de tidligere års evalueringer, som entydigt har peget på, at vi udelukkende burde køre i pendulfart mellem Bøgeskoven og Rødvig, da det er der langt de fleste turister er, og helt udelade den nordlige del af kommunen. Det var der dog hverken politisk eller administrativ vilje til, og derfor landede vi på et kompromis, hvor vi kører en tur om formiddagen efter den gamle rute, for bl.a. at tage hensyn til den nordlige del af kommunen, og i pendulfart langs klinten om eftermiddagen. Det er der nogle, som synes er et dårligt kompromis, og det tager vi til efterretning’.

Formålet med Stevnsbussen er primært at vise kommunen frem for sommerens turister, og sekundært at tilbyde kommunens egne borgere en mulighed for at være turist i deres egen kommune. Der er derfor mange faktorer i spil, når Stevns Kommune planlægger Stevnsbussen, og det er en meget svær opgave – måske umulig – at få alle ender til at mødes inden for de økonomiske forudsætninger, der er.

’Først og fremmest skal vi sikre, at bussen kører der, hvor de mest attraktive og besøgte turistattraktioner er, men derudover skal vi også tilgodese kommunen bredt. En tur rundt i hele kommunen tager ca. tre timer, og det begrænser derfor antallet af ture, vi kan køre på en dag. Skal vi køre flere ture langs Stevns Klint, må tiden derfor tages et andet sted fra. Samtidig skal vi tage hensyn til de gæster, som kommer med tog udefra, så de ikke får for lang ventetid – hverken når de ankommer eller når de skal hjem igen. Og det skal vel at mærke gerne passe med togplanen både i hverdagene og i weekenden. Vi erkender som sagt, at vi ikke helt ramte bulls eye i år, men det var det muliges kunst på kort tid’, slutter Bjørn Voltzmann.

Feedback

Såfremt det vedtages politisk at køre med Stevnsbussen igen til næste år, vil vi gerne allerede nu invitere til at give konstruktiv feedback. Send dem til stevnsbussen@stevns.dk fra på mandag, og så vil det indgå i den samlede evaluering.

Kontakt

Bjørn Voltzmann
vicekommunaldirektør
Mobil: 28 95 00 12

Sidst opdateret

28.07.2017