Borgermøde om asbest i Hårlev

Dato: 20. januar 2017
  • Skilt: Borgermøde

    Stevns Kommune inviterer til borgermøde den 31. januar.

Hvis du vil deltage i mødet, skal du melde dig til på natmil@stevns.dk. På mødet vil vi informere om forløbet efter branden på Expladan, herunder:

  • At vi sammen med vores rådgiver (Dansk Miljørådgivning) kun har konstateret nedfald af asbest på selve Expladangrunden, og herudover på 27 ejendomme i et vindbælte i østlig retning (Hyldevænget og Diget).
  • At vi sammen med Dansk Miljørådgivning har været i tæt dialog med alle beboerne på de pågældende ejendomme, og de er orienteret om, hvordan de bør forholde sig. Så hvis du ikke har hørt fra os, har du ikke noget at frygte.
  • At asbest kun er farligt, når det indåndes i form af støv.
  • At nedfaldet primært er sket i form af større flager, der som udgangspunkt ikke er farlige. Jo tættere, man kommer på Expladan, jo mere nedfald af asbest. Lige nu er der kun spredt større stykker, som ikke spredes let videre fra, hvor det ligger nu.
  • At skolebusserne, som holder parkeret overfor Expladan ikke har været udsat for nedfald af asbest, hvilket også er meldt ud på skoleintra.
  • Hvordan oprydningen vil komme til at forløbe.

Herudover har du mulighed for at stille alle de spørgsmål, du måtte have på hjerte. På mødet deltager – udover Stevns Kommune – Dansk Miljørådgivning og Orbicon, som er eksperter i fjernelse af asbest.

Stevns Kommune afholder desuden et borgermøde torsdag den 26. januar kun for beboerne på de 27 ejendomme, hvor der er fundet asbest.

Kontakt

Birgitte J.T.K. Nielsen
Centerchef
Teknik & Miljø
Tlf.: 56 57 51 44

Sidst opdateret

20.01.2017