Åbent for søgning til Landsby- og udviklingspulje

Date: 21. marts 2018
Nu er der åbnet op for, at lokale ildsjæle og andre aktive lokale kræfter kan søge om støtte til mødesteder, aktiviteter og kommunikationstiltag i Stevns’ mange landsbyer.
Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune besluttede på sit møde den 21. april at frigive de afsatte midler til puljen ’Landsby- og udviklingspulje 2018’.
 
’Vi skal passe på vores lokalsamfund og vores lokale ildsjæle og engagerede, der med deres initiativer og projekter får ting til at ske ude i lokalsamfundene. Målet med at have en ’Landsby- og udviklingspulje’ er netop at støtte forskellige lokalt forankrede tiltag, der kan medvirke til at styrke livet i vores landsbyer’, siger borgmester Anette Mortensen.
 
’Landsby- og udviklingspuljen 2018’ er på i alt 500.000 kr. Der er fastsat en minimumsgrænse pr. projekt på 25.000 kr. og et maksimum beløb på 100.000 kr. pr. projekt.

Hvem kan søge støtte?

Foreninger, borgerforeninger, bylaug, grundejerforeninger og interessegrupper med et interessant projekt kan søge om støtte til deres tiltag, hvis blot det tager udgangspunkt i kommuneplanens udpe-gede landsbyer i Stevns Kommune.

Eksempler på projekter, der kan opnå støtte fra puljen (ikke prioriteret rækkefølge)

  • Bosætningsfremmende projekter, som fastholder beboerne i landsbyer, og som tiltrækker nye tilflyttere og integrerer dem
  • Anlægsprojekter, fx etablering af bålfaciliteter, shelters, legeplads, sports- eller motionsfacilite-ter, anlæg af sti, etablering af bådebro m.v.
  • Rekvisitter (indkøb af legeredskaber, kanoer, klatreudstyr)
  • Informationsopgaver - udgivelse af lokalt blad, informationstavler og lignende, der er med til at skabe større synlighed og bedre kommunikation landsbyerne imellem
  • Andre projekter (kurser, udveksling med landsbysamfund i venskabskommune m.v.)
  • Andre interessante projekter, der støtter formålet med puljen
Der åbnes op for ansøgninger via stevns.dk fra den 4. april til den 1. juni. Du kan evt. kontakte Kultur & Fritid med spørgsmål på kultur-fritid@stevns.dk.

Kontakt

Anette Mortensen
Borgmester
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 22 94 04 33

Sidst opdateret

21.03.2018