Boligselskabet Stevns v. DAB skal opføre nyt plejecenter for Stevns Kommune

Date: 18. februar 2021
Kommunalbestyrelsen satte tirsdag aften en ny milepæl i arbejdet på at opføre et nyt plejecenter i Store Heddinge med valget af boligselskab, som skal opføre plejecentret.

'Alderssammensætningen blandt vores ældre ændrer sig. Bl.a. får vi flere ældre, som er pleje- og omsorgskrævende, og vi har derfor behov for flere plejecenterboliger, hvor vi kan imødekomme fremtidens behov', fortæller borgmester, Anette Mortensen.

Henning Urban Dam Nielsen, formand for Social og Sundhed supplerer:

'Det glæder mig rigtig meget, at vi nu har taget det næste skridt mod mål ved at udpege det boligselskab, der skal stå for byggeriet af vores nye plejecenter. Jeg ser frem til et plejecenter, som både sikrer gode, hjemlige boliger til vores ældre samt gode arbejdsforhold til vores medarbejdere'.

Boligselskabet Stevns v. DAB var ligesom andre boligselskaber indbudt til at afgive tilbud på opgaven om at stå for at bygge Stevns Kommunes nye plejecenter. Efter gennemgang af de indkomne tilbud, var Boligselskabet Stevns v. DAB det boligselskab, der bedst opfyldte kriterierne.

Kommunalbestyrelsen vedtog derfor på mødet den 16. februar 2021 at indgå aftale med selskabet.

Næste skridt er, at boligselskabet under inddragelse af blandt andre ældrerådet, medarbejderrepræsentanter samt øvrige relevante samarbejdspartnere skal udarbejde et projektforslag. Derefter skal byggeriet i udbud, så boligselskabet kan finde frem til den entreprenør, der skal stå for selve byggeriet og først derefter vil selve opførelsen gå i gang.

Der er altså flere milepæle, der skal nås, inden det nye plejecenter kan tages i brug.

Det nye plejecenter kommer til at rumme 40 boliger, fællesarealer og servicearealer. Stevns Kommu-ne forventer, at det står klar til indflytning efter 1. juni 2023. Plejecentret skal bygges i Store Heddinge/Bjælkerup bag ældreboligerne og plejecentret Stevnshøj med tilkørsel fra Haubergvej. 

Kontakt

Anette Mortensen
Borgmester
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 22 94 04 33
Henning Urban Dam Nielsen
Formand
Social og Sundhed
Tlf.: 20 36 43 60

Sidst opdateret

18.02.2021