Besøgscenter i Boesdal Kalkbrud - fra fire til to arkitektfirmaer

Date: 03. maj 2019
Fonden Stevns Klint Besøgscenter har i dag sendt følgende pressemeddelelse.

Bedømmelsesudvalget har nu gennemgået arkitektfirmaernes forslag til et nyt besøgscenter for verdensarven i Boesdal Kalkbrud. De modtagne forslag er alle meget kvalificerede og lever op til de store krav i arkitektkonkurrencen.

På sit møde fredag den 26. april besluttede udvalget sig for at arbejde videre med to af de fire projekter. Der vil derfor i den kommende tid være en uddybende dialog med de pågældende firmaer, og bedømmelsesudvalget vil så efterfølgende træffe en endelig beslutning, der forventes offentliggjort primo juli måned 2019.

Den igangsatte formidlingskonkurrence tilrettes datomæssigt arkitektkonkurrencen med afslutning efter sommerferien.

Kontakt

Per Røner
Bestyrelsesformand
Fonden Stevns Klint Besøgscenter
Mobil: 21 70 04 21

Sidst opdateret

03.05.2019