Gør som Stevns Kommune: Tilslut dig fjernvarme

Publiceret 21-03-2024

Stevns Kommune har lige tilkendegivet sin store interesse i at få fjernvarme til henholdsvis Store Heddinge, Hårlev og Strøby Egede/Valløby ved at tilmelde alle de kommunale bygninger i de tre områder. Dermed er vi endnu tættere på at skabe et godt grundlag for at arbejde videre med de tre fjernvarmeprojekter.

En del har lige som Stevns Kommune allerede skrevet sig op, men vi er ikke i mål endnu, og der er stadig mange, som ikke har tilkendegivet deres interesse. Derfor opfordrer borgmester og udvalgsformand til at gøre det.

Fjernvarme er en langsigtet investering i fremtidens fælles, grønne varmeforsyning. Kommunale bygninger skal gerne forsynes med fjernvarme i fremtiden, og derfor har vi som kommune selvfølgelig givet vores interesse tilkende. Jeg håber, at du som borger vil gøre det samme, så vi kan få fjernvarme til Stevns.
Henning Urban Dam Nielsen, borgmester

Flemming Petersen, formand for Udvalget for Plan, Miljø og Teknik, er enig med borgmesteren og understreger:

’Det er nu, at vi sammen skal vise vores interesse for fjernvarmen. Ellers risikerer vi, at vi ikke kan gennemføre projekterne, og så er løbet formentlig kørt. Så kommer der ingen fjernvarme til Stevns, og dermed har vi en endnu større udfordring om 10 års tid, når vi alle skal udfase naturgas som energikilde. Derfor vil jeg klart opfordre alle, som bor i et af de tre udpegede fjernvarmeområder, til at skrive sig på listen hos KLAR Forsyning. Det er helt uforpligtende og koster ikke noget, men det er nødvendigt med en solid indikation for, at vi kan gå videre med projekterne’.

Skriv dig på fjernvarme-listen her - det er uforpligtende

Der er deadline den 1. maj.

Frem til den 1. maj sætter KLAR Forsyning og Stevns Kommune gang i en stribe aktiviteter for at nå den nødvendige tilslutning fra private, boligforeninger og erhvervsliv. Der kommer f.eks. digital post til alle, du kan møde opslag på Facebook og ikke mindst kan du møde os på gaden, når vi er ude for at gøre opmærksom på de nye muligheder.

Fakta

Stevns Kommune er en af de eneste danske kommuner, som ikke har fjernvarme.

KLAR Forsyning har fået ansvar for at drive det nye fjernvarmeselskab Stevns Energi A/S, som skal virkeliggøre Stevns Kommunes strategiske varmeplan. I planen har Stevns Kommune udpeget Store Heddinge, Hårlev og Strøby Egede/Valløby som de steder, hvor kommunen vil arbejde for at etablere fjernvarme.

For at træffe beslutning om at fortsætte med at virkeliggøre de tre fjernvarmeprojekter skal der en vis mængde positive tilkendegivelser til. Tilkendegivelser, som til sammen udgør en procentdel af det samlede varmeforbrug i det enkelte område.

I Hårlev skal vi nå tilkendegivelser svarende til 75 % af det samlede varmeforbrug (kommunen tegner sig for knap 10 %). I Strøby Egede/Valløby skal vi nå 70 % af det samlede varmeforbrug (kommunen tegner sig for godt 10 %). I Store Heddinge skal vi nå tilkendegivelser svarende til 60 % af det samlede varmeforbrug (kommunen tegner sig for godt 10 %). Tallene for de tre områder er forskellige på grund af områdernes forskellige bygningsmasse.

Find den foreløbige tidsplan for de tre fjernvarmeområder på klarforsyning.dk. Tidsplanen opdateres løbende.

Skriv til fjernvarme@klarforsyning.dk, hvis du har spørgsmål til fjernvarme.

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester
Flemming Petersen
S:Formand
O:Udvalget for Plan, Miljø og Teknik