'sammen MED børnene': Inklusionsstrategien er på skinner

Publiceret 03-05-2024

I efteråret fik Stevns Kommune en ny inklusionsstrategi: ’sammen MED børnene’. Nu begynder strategien at sætte spor med nye, spændende indsatser. I forbindelse med årsregnskabet besluttede Udvalget for Børn, Unge og Læring hertil at indstille, at kommunen tilfører projektet en 1 mio. kr. ekstra i stedet for at lægge pengene i kassen, og det giver nye muligheder.

Vi har valgt i arbejdet med ’sammen MED børnene’ at sætte projektet fri og lade det vokse nedefra i stedet for, at vi som fagudvalg øremærker den afsatte økonomi til konkrete aktiviteter. Det giver vores dygtige medarbejdere mulighed for i højere grad at sætte deres faglighed i spil, og sætte ting i gang, de tror på og brænder for. Det forventer jeg mig rigtig meget af.
Anette Mortensen, formand for Udvalget for Børn, Unge og Læring

En del af strategien i ’sammen MED børnene’ er at sætte såkaldte prøvehandlinger i gang – aktiviteter, som baserer sig på medarbejdernes og ledelsernes faglighed og gode idéer til, hvordan vi øger trivslen for vores børn og unge i dagtilbud, skoler m.v. Når en idé er opstået, kan det enkelte dagtilbud eller skole søge midler fra en central pulje eller bare gå i gang, hvis prøvehandlingerne ikke kræver finansiering.

Lige nu arbejder kommunen med tre spændende prøvehandlinger:

Hjerterummet

Hjerterummet er et akutberedskab i Hotherskolens indskoling, som indeholder timer til en lærer og pædagog. Tanken med beredskabet er at kunne sætte ind for de børn, hvor skoledagen bliver for svær at være i. Det kan f.eks. være børn, som ikke vil afleveres om morgenen, børn som har brug for fred og ro i frikvarteret, børn som har haft en konflikt og trænger til et hvil eller børn, som har svært ved de sene timer osv. Prøvehandlingen er allerede søsat, og indtil videre har det været en absolut succes.

Det gode forældresamarbejde

På Store Heddinge Skole ønsker de at sætte ekstra fokus på det gode samarbejde med forældre til børn og unge i skolens nyoprettede klasser for elever med autisme, fordi børns trivsel i skolen hænger nøje sammen med et godt samarbejde mellem skole og forældre. Det vil de f.eks. gøre ved hjælp af fælles temaaftener, hvor der kan komme gode dialoger på tværs af forældre og faggrupper. Børnegruppen i de nyoprettede klasser er en anden, og forældrene har dermed også andre behov. Skolens erfaring er, at forældrene har en erfaring med i bagagen om, at deres barn har haft oplevelser, som førte til, at barnet blev meget sårbart, og derfor er forældrene ofte opmærksomme på deres barns trivsel.

Barnets perspektiv i fokus

Rødvig Børnecenter har med deres prøvehandling sat fokus på børn i udsatte positioner. Børn kan være i udsatte positioner af forskellige årsager og i forskellige sammenhænge og perioder. En periode kan opstå i forbindelse med skiftet fra dagtilbud og skole, og derfor har en pædagog fulgt børnene i netop den overgang. De har i forløbet været i løbende dialog med børnene omkring deres oplevelse af at have pædagogen med i skole for at inddrage barnets perspektiv, hvilket kan være til gavn for alle børn men i særlig grad børn med særlige behov.

Fakta

’sammen MED børnene’ er Stevns Kommunes bud på en inklusionsstrategi, og er udarbejdet med afsæt i den sammenhængende ’Børne- og ungepolitik 2021-2024’ og politikkens fem pejlemærker:

  • Rettidig og forebyggende indsats
  • Stærk faglighed
  • Mødes af ambitiøse voksne, der ser potentialet hos alle børn og unge
  • Et liv i fællesskab
  • Høj mental trivsel

Prøvehandlinger er de tiltag, de enkelte dagtilbud og skoler sætter i gang for at indfri det overordnede mål om at sætte fokus på det enkelte barn eller unges ressourcer og behov og ikke mindst deltagelsesmuligheder i fællesskabet samt fællesskabets evne til at indeholde forskellige børn og unge.

Anette Mortensen
S:Formand
O:Udvalget for Børn, Unge og Læring