Pilotnaturpark Ådalen udvikles på naturens præmis

Publiceret 31-05-2024

Naturen viser vejen i udviklingen af Tryggevælde Ådal, hvor udviklingen sker i samarbejde med lodsejere og naboer.

Udviklingsplanen for Tryggevælde Ådal er netop blevet godkendt af kommunalbestyrelsen.

Udviklingsplanen sætter en ambitiøs retning for udviklingen af Tryggevælde Ådal, hvor vi kommer til fortsat at udvikle området i tæt dialog med lodsejere og naboer. Jeg glæder mig meget over, at vi nu tager næste skridt til at styrke naturen og livet omkring ådalen.
-Henning Urban Dam Nielsen, borgmester

I Udviklingsplanen er det naturen, der viser vejen som gavmild vært med mennesket som omsorgsfuld gæst. Naturbeskyttelsen i området forener behovet for klima og biodiversitetstiltag med ambitionen om nære naturoplevelser med kulturhistoriske vingesus.

’Naturen skal nyde godt af de tiltag, vi ender med at lave i Pilotnaturpark Ådalen’, fastslår Flemming Petersen, formand for Udvalget for Plan, Miljø og Teknik, og uddyber:

’Vi kommer blandt andet til at afsøge mulighederne for, hvordan vi håndterer de store vandmængder, der samles i området, hensigtsmæssigt. Det så vi eksempelvis ved sidste års voldsomme efterårsstorm, hvor ådalen havde svært ved at komme af med al vandet igen.‘

Stevnske stemmer inddrages

Udviklingsplanen for Pilotnaturpark Ådalen er kulminationen på flere års fokuseret samarbejde med ådalens lodsejere og områdets beboere.

’Det hidtidige arbejde med pilotnaturparken er defineret af frivillighed og samarbejde’, fortæller udvalgsformand Flemming Petersen og uddyber: ’Derfor er lodsejere og naboer til Tryggevælde Ådal en del af processen og rigtig mange har heldigvis været med til de aktiviteter, som nu altså kulminerer i en udviklingsplan. Det er vigtigt for os at forsætte i samme spor, så når vi nu skal til at lave konkrete tiltag ude i ådalen, så bliver det fortsat med fuld opbakning af lodsejere og naboer til området.’

Blandt de tiltag, som har optaget lodsejere og naboer er:

  1. Placeringen af et antal velkomstarealer, hvor gæster med fordel kan begynde deres besøg.
  2. Mulighederne for at udvide eksisterende stier og lave nye.
  3. Mulighederne for afgræsning som naturpleje i området.

’Både lodsejere og arbejdsgruppen omkring udviklingsplanen har været en stor hjælp for den retning, vi lægger for området. Så stor tak til alle, som har hjulpet til undervejs,’ siger Flemming Petersen.

I 2020 besluttede kommunalbestyrelsen at afsøge mulighederne for en naturpark i Tryggevælde Ådal på baggrund af længere tids forarbejde. Udnævnelsen til Pilotnaturpark er første skridt på vej til at blive en rigtig naturpark under Danske Naturparker.

Danske Naturparker er et kvalitetsstempel, som administreres af Friluftsrådet, for større sammenhængende naturområder, der udvikler natur, friluftsliv og lokalt engagement i samarbejde med naturparkens lodsejere.

Fakta om Pilotnaturpark Ådalen

Stevns Kommune ser muligheder i at lave området til naturpark og arbejde med området som det næste store naturindsatsområde til gavn for naturen, lodsejerne og borgerne.

Tryggevælde Å er et af Sjællands største åsystemer på ca. 35 km. Den har sit udspring i Ulse Sø ved Dalby i Faxe Kommune.

Åen har 19 store tilløb, hvoraf det største er Stevnsåen, der udspringer nord for St. Spjellerup, og løber sammen med Tryggevælde Å nord for Hellested. Åen løber de sidste 15 km i en meget stor og bred ådal frem mod udløb til Køge Bugt ved Prambroen i Strøby Egede.

Store dele af Tryggevælde Å er udlagt som enten Natura 2000-område eller §3 beskyttet naturområde.

Kontakt

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester
Flemming Petersen
S:Formand
O:Udvalget for Plan, Miljø og Teknik