Ny udvalgsstruktur i Stevns Kommune

Publiceret 31-05-2024

Et flertal i kommunalbestyrelsen har besluttet at styrke sammenhængen mellem social- og arbejdsmarkedspolitikken, og derfor flytter socialområdet fra Udvalget for Social og Sundhed til Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme. I samme ombæring skifter de to udvalg navne, og der sker desuden andre ændringer i den politiske udvalgsstruktur.

Med de vedtagne ændringer sætter vi en klar og tydelig politisk retning, hvor hovedformålet er at skabe endnu bedre, mere sammenhængende og helhedsorienterede velfærdstilbud til vores borgere på både social- og arbejdsmarkedsområdet.
Henning Urban Dam Nielsen, borgmester

Den ændrede styrelsesvedtægt trådte i kraft med godkendelsen i kommunalbestyrelsen. Udover flytningen af socialområdet fra Udvalget for Social og Sundhed til Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, skifter de to udvalg navne til: Udvalget for Sundhed og Ældre og Udvalget for Job, Social og Fritid.

De opgaver, der flytter udvalg er:

  • Socialpsykiatri
  • Dag- og døgnforanstaltninger, voksne med særlige behov
  • Misbrugsbehandling og
  • Handicapråd og Udsatteråd

I forbindelse med den ændrede styrelsesvedtægt er der også anmeldt nye valggrupper (flertalsgruppe og mindretalsgruppe), som betyder at de to valggruppers pladser i udvalgene omfordeles.

Valggruppe 1 (flertalsgruppen) består nu af Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, SF og Liberal Alliance – i alt 12 medlemmer i kommunalbestyrelsen.

Valggruppe 2 (mindretalsgruppen) består nu af Det Konservative Folkeparti, Moderaterne, Nye Borgerlige og Enhedslisten – i alt 7 medlemmer i kommunalbestyrelsen.

Den nye udvalgsstruktur

Økonomiudvalget udvides fra 7 til 9 medlemmer og består nu af:

Henning Urban Dam Nielsen (Formand)
Anette Mortensen
Tim Christensen
Karsten Skov
Julie Hoff Sørensen
Bjarne Nielsen
Mikkel Lundemann Rasmussen
Mogens Haugaard Nielsen
Emil Larsen

Børn, Unge og Læring består nu af:

Karsten Skov (Formand)
Morten Kasper
Julie Hoff Sørensen
Heidi van den Heijkant Christiansen
Emil Larsen

Plan, Miljø og Teknik består nu af:

Flemming Petersen (Formand)
Steen S. Hansen
Line Krogh Lay
Jørgen Larsen
Dorthe Winberg

Job, Social og Fritid består nu af:

Anette Mortensen (Formand)
Anne Munch
Line Krogh Lay
Emil Larsen
Jørgen Larsen

Sundhed og Ældre består nu af:

Tim Christensen (Formand)
Anne Munch
Steen S. Hansen
Rasmus Englund
Martin Henriksen

Udover den ændrede sammensætning i de stående udvalg, udtræder Karsten Skov af det særlige Børn- og Ungeudvalg, hvor han erstattes af Bjarne Nielsen, som bliver ny formand.

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester