Store Heddinge tættere på fjernvarme. Hårlev og Strøby Egede/Valløby afventer

Publiceret 25-06-2024

Et flertal i kommunalbestyrelsen besluttede her til aften, at arbejdet med at etablere fjernvarme i Store Heddinge skal gå ind i næste fase. Her skal Stevns Energi etablere grundlaget for at indgå varmeleveringskontrakter med bolig- og virksomhedsejere fra slutningen af 2024.

De uforpligtende interessetilkendegivelser, der er indsamlet i løbet af foråret, viser nemlig, at den samlede interesse i Store Heddinge er kommet over den nødvendige starttilslutning på minimum 60 % af varmegrundlaget i byen. De to øvrige projekter i Hårlev og Strøby Egede/Valløby, har ikke nået målet endnu, så her skal Stevns Energi i stedet undersøge forskellige alternative muligheder. I Hårlev og Strøby Egede/Valløby kræves der højere starttilslutninger, for at projekterne kan hænge sammen økonomisk. Samtidig vil Stevns Energi fortsat indsamle interessetilkendegivelser fra alle tre byområder.

Det er en fælles opgave at tage ansvar for den grønne omstilling, og derfor ligger det højt på listen at få fjernvarme til Stevns. Hvis vi skal udfase fossile brændsler som f.eks. naturgas, skal vi have andre mu-igheder, og her er fjernvarme oplagt, hvis tilslutningen er tilstrækkelig stor. Dertil vil vi gerne bidrage til at sikre stevnsboerne en stabil og konkurrencedygtig varmeforsyning i fremtiden. Derfor tager vi nu næ-te skridt frem mod målet i Store Heddinge, og vi bliver samtidig kloge-e på, om det f.eks. kan være relevant at arbejde med alternative områdeafgrænsninger i Hårlev og Strøby Egede/Valløby.
Henning Urban Dam Nielsen, borgmester

I skrivende stund ligger alle tre fjernvarmeområder på over 60 % i interessetilkendegivelser, men kun i Store Heddinge er det nok til at fortsætte med projektet i fuldt omfang. I Hårlev er der behov for 75 % mens der er i Strøby Egede/Valløby er behov for 70 %.

Konkret har kommunalbestyrelsen besluttet, at:

  1. Stevns Energi arbejder videre med den konkrete planlægning af fjernvarme i Store Heddinge med henblik på at tegne bindende varmekontrakter med forbrugerne i slutningen af 2024. Budgettet for aktiviteterne beløber sig for perioden juli 2024 til primo april 2025 til 3,5 mio. kr.
  2. Stevns Energi fortsat indsamler interessetilkendegivelser fra potentielle kunder i alle tre byomåder frem til november 2024.
  3. Stevns Energi skal undersøge forskellige alternative/supplerende muligheder i Strøby Ege-e/Valløby og Hårlev inden for en budgetramme på 0,2 mio. kr.
  4. Kommunalbestyrelsen skal have en ny status i januar 2025.
  5. Stevns Kommune stiller garanti for Stevns Energis lånoptagelse på 6,8 mio. kr. frem til primo april 2025.

’Jeg er meget tilfreds med, at Stevns Energi på så kort tid har opnået så stor tilslutning til de tre fjern-varmeprojekter. Det har et hårdt arbejdende korps af frivillige ambassadører også en stor andel i, og det skylder vi dem tak for. Den store andel af positive tilbagemeldinger vidner om den interesse og det behov, der er for at finde en fremtidssikret varmeløsning. Derfor er jeg også spændt på at se, hvilke priser og betingelser Stevns Energi kan tilbyde og på, hvordan det kommer til at gå med at tegne bin-ende kontrakter med kunderne. Jeg håber på, at vi kommer frem til gode løsninger med en fornuftig økonomi i alle tre byområder, men gennemfører selvsagt ikke noget, der ikke er en god økonomi i’, fortæller Flemming Petersen, som er formand for Udvalget for Plan, Miljø og Teknik.

Den kommende proces

Stevns Kommune forventer, at projektet for Store Heddinge snarest får tilsagn om støtte fra fjernvarmepuljen, og kommunalbestyrelsen vil derefter – sandsynligvis i september 2024 – få projektforslaget til endelig godkendelse.

Kommunalbestyrelsen får i januar 2025 en status på arbejdet, inklusive interessen for fjernvarme i Strøby Egede/Valløby og Hårlev. Derefter skal der træffes beslutning om næste fase af udrulningen i disse områder.

I april 2025 gør vi status i forhold til de indgåede varmeleveringskontrakter i Store Heddinge. Hvis der er nok kontrakter vil Stevns Energi, i samarbejde med Stevns Kommune, gå videre med næste fase af planlægningen. Det omfatter rådgiverudbud, projektering og udbud af anlægsentrepriser. Brugerøkonomien vil løbende blive justeret i takt med, at risikoen falder og omkostningerne bliver mere klare.

Hvis alt går efter planen, kan ledningsnet og varmeproducerende anlæg etableres i 2026-2027 , og de første kunder i Store Heddinge kan få varme i fra 2028.

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester
Flemming Petersen
S:Formand
O:Udvalget for Plan, Miljø og Teknik