Stevns får knap 1,9 mio. kr. fra Stormflodspuljen

Publiceret 28-06-2024

Den 20./21. oktober 2023 var en forfærdelig dag i Stevns’ historie. Det var den dag stormen kom fra øst og efterlod massive ødelæggelser i sit kølvand. Heldigvis skete der kun materielle skader, men store kulturværdier gik tabt i stormen, og kommuner som Stevns med østvendte kyster blev efterladt med en meget stor regning.

På vegne af 11 kommuner, 5 havne og 1 digelaug rettede Stevns Kommune derfor kort efter stormen henvendelse til miljøministeren og finansministeren for at sætte fokus på problemstillingen.

Jeg vil gerne kvittere for det medansvar, staten har taget ved at afsætte penge på finansloven til de trængte kommuner, som har skullet erstatte tabene efter stormfloden i oktober. Jeg mener, at klima-forandringerne og de afledte konsekvenser i form af ødelæggelser er et nationalt anliggende, som vi må tage hånd om i fællesskab, og derfor glæder det mig også, at et politisk flertal på Christiansborg har taget et nødvendigt medansvar på sig.
Henning Urban Dam Nielsen, borgmester

I Stevns Kommune blev tre havne i Bøgeskoven, Rødvig og Lund stærkt medtagede af stormen, et dige ved Tryggevældes Å’s udløb tog skade og havet gnavede sig ind på veje langs kysten flere steder. Regningen for skaderne beløber sig for Stevns Kommune til ca. 11. mio. kr., men fordi stormfodspuljen udelukkende dækker udgifter afholdt i 2024, kunne Stevns Kommune kun søge erstatning for knap 8. mio. kr., og de knap 1,9 mio. kr. fra stormflodspuljen udgør 25 % af det beløb. Stevns Kommune har altså selv afholdt udgifter i 2023 for ca. 3. mio. kr.

’Jeg er selvfølgelig meget tilfreds med, at vi som kommune får godtgjort en del af vores tab, men det er en anerkendelse, som rækker bagud, og den løser ikke fremtidens problemer. Med den stigende vandstand i vores have, frygter jeg, at vi kommer til at se flere af den slags storme med store ødelæggelser til følge, og derfor ser jeg frem til en samtale om, hvordan vi som fællesskab i Danmark sikrer vores kyster og de værdier, vi har tæt på kysterne’, slutter borgmesteren.

Det har Stevns Kommune fået erstatning for:

  • Ralfodring og genopretning af vej og sti på Kystvejen
  • Genopbygning af østmolen, udbedring af havnebassin og træbro samt udbedring af kajen ved sejlklubben i Rødvig Lystbådehavnen
  • Genopbygning af diget ved Tryggevælde Å’s udløb

De private havne i Bøgeskoven og Lund samt erhvervshavnen i Rødvig kan desværre ikke modtage støtte fra stormflodspuljen.

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester