Placering af en ny statsvej skal løse de trafikale problemer i både Stevns og Køge kommuner

Publiceret 25-06-2024

Stevns Kommune giver nu sine anbefalinger til, hvilke mulige vejføringer mellem Stevns og sydmotorvejen, der bør undersøges nærmere i en supplerende miljøkonsekvensvurdering. Anbefalingerne kommer i kølvandet på et møde med transportministeren den 30. maj, som blev efterfulgt af et velbesøgt borgermøde i Ravnsborghallen den 3. juni.

Dermed er grundlaget nu på plads, så byråd og kommunalbestyrelse i både Køge og Stevns kommune kan give deres anbefalinger, og arbejdet kan gå videre.

En ny statsvej skal løse de store trafikale problemer, vi har i både Stevns og Køge kommuner, og derfor glæder det mig, at vi nu kommer et lille skridt tættere på. Der er lang vej endnu, men ethvert skridt er vigtigt, og jeg ser frem til en endelig afklaring på, hvad Vejdirektoratet helt konkret skal undersøge nærmere.
Henning Urban Dam Nielsen, borgmester

Det anbefaler Stevns’ kommunalbestyrelse

Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune ønsker at få undersøgt Alternativ N justeret (den nordlige linjeføring i Vejdirektoratets screening fra marts 2023) som det første. Derudover er det relevant at genberegne forslag B og B-b fra den tidligere VVM som sammenligningsgrundlag. Stevns Kommune er også villig til at bakke op om Køge Kommunes ønske om at få undersøgt Alternativ 4, forudsat det sker inden for den afsatte økonomiske ramme.

Udover at anbefale yderligere undersøgelse af de fire forskellige, mulige vejføringer, anbefaler Stevns Kommune også, at de forslag som anses for umulige at gennemføre fjernes i det videre arbejde.

’Vi anbefaler at fjerne de løsninger, som ikke kan gennemføres for at give de berørte borgere vished. Det skylder vi dem, og kan et forslag ikke realiseres, er der ingen grund til at holde forslaget i spil. Samtidig anbefaler vi også at fremrykke gennemførelsen af den supplerende miljøkonsekvensvurdering, så den iværksættes før 2027 som oprindeligt planlagt. Det står vi selvfølgelig til rådighed for en nærmere dialog om’, fortæller Flemming Petersen, som er formand for Udvalget for Plan, Miljø og Teknik.

Stevns Kommune ser frem til den videre proces og dialog om anbefalingerne fra Køge og Stevns kommuner.

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester
Flemming Petersen
S:Formand
O:Udvalget for Plan, Miljø og Teknik