Ny organisering på vej i Stevns

Publiceret 26-06-2024

Tidligere på året besluttede kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune at ændre på styrelsesvedtægten og flytte socialområdet til det politiske udvalg, som også varetager beskæftigelsesindsatsen. Det gjorde de for at styrke sammenhæng og tværfaglighed for den enkelte borger.

Ændringen gav anledning til også at kigge på den administrative organisering, og i stedet for kun at kigge på socialområdet, besluttede direktionen at se på den samlede organisation. Det har givet anledning til forskellige tilpasninger med virkning fra den 1. september.

Regeringen har lige modtaget en ekspertgruppes anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats, og det er godt at se, at flere af anbefalingerne flugter med de tilpasninger, vi har besluttet. Vi har godt nok valgt ikke at flytte socialområdet organisatorisk sammen med beskæftigelsesindsatsen, men i stedet skaber vi bl.a. forpligtende opgavefællesskaber på tværs af centre og fagområder for i højere grad at sætte borgeren i centrum for vores arbejde. I ekspertgruppens anbefalinger sættes kommunerne fri til at organisere sig, og opgavefællesskaberne er et af vores svar på det.
Henrik Nielsen, kommunaldirektør

Udover at kigge på socialområdet har Stevns Kommune haft hele den administrative organisering under lup. Den væsentligste ændring her er, at det er besluttet at nedlægge stillingen som centerchef i Center for Økonomi, HR & IT, og lægge dette center sammen med Center for Politik & Borger i én samlet stabsfunktion.

Henrik Nielsen begrunder:

’Det er helt grundlæggende for vores drift som kommune, at vi understøtter fagcentrene med effektive og hensigtsmæssige stabsfunktioner som f.eks. økonomi, udvikling, it, jura osv. Vi arbejder lige nu med flere, store strategiske dagsordener som f.eks. rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, digitalisering og styrket ledelsesinformation, og vi har vurderet, at vi bedre kan løfte den opgave ved at samle kræfterne i én fælles stab, hvor vi også kan forene vores udviklings- og analyseressourcer’.

Oplægget til organisationsændringer har været i intern høring, og blev endeligt godkendt i direktionen den 24. juni.

Fremtidig centerstruktur og andre ændringer

Fra den 1. september har Stevns Kommune følgende organisatoriske struktur (se diagram nederst på siden):

  • Kommunalbestyrelse og udvalg
  • Direktion
  • Center for Borger & Arbejdsmarked (tidligere Center for Arbejdsmarked)
  • Center for Sundhed & Omsorg
  • Center for Børn & Læring
  • Center for Erhverv, Kultur & Turisme
  • Center for Teknik & Miljø
  • Center for Politik & Organisation (tidligere Politik & Borger og nu inkl. Center for Økonomi, HR & IT)

Blandt flere ændringer i den administrative organisering flytter borgerservice til det nye Center for Borger & Arbejdsmarked. Der etableres desuden et samlet planteam med base i Center for Teknik & Miljø.

Kommende organisation

 

Henrik Nielsen
S:Kommunaldirektør