Konfirmationen flytter fra 7. til 8. klasse

Publiceret 12-06-2024

Udvalget for Børn, Unge og Læring har lyttet til skolebestyrelserne og Tryggevælde Provsti, så fra skoleåret 2025/26 flytter konfirmationen fra 7. til 8. årgang. Ønsket fra skolebestyrelserne hviler på et ønske om at udsætte unges alkoholdebut.

På baggrund af skolebestyrelsernes henvendelse og ønske har Tryggevælde Provsti valgt at flytte konfirmationen, hvorfor Stevns Kommune og provstiet nu har aftalt tilsvarende at flytte konfirmationsforberedelsen fra 7. til 8. klasse.

Vi har lyttet til ønskerne fra skolebestyrelserne og vi tilslutter os deres ønske om at ændre tidspunktet for konfirmationsforberedelse fra 7. klasse til 8. klasse. Skolebestyrelsernes ønske har udgangspunkt i en bekymring om mange unges tidlige alkoholdebut, som kommer i kølvandet på selve konfirmationsdagen. Denne bekymring er vi glade for at kunne imødekomme med denne her ændring.
Karsten Skov, formand for Udvalget for Børn, Unge og Læring

Aftalen om konfirmationsforberedelse på 8. årgang begynder i skoleåret 2025–2026. Det betyder, at konfirmationsundervisning for 7. årgang i skoleåret 2025-2026, dvs. nuværende 5. klasses elever, bliver flyttet til 8. årgang i skoleåret 2026-2027. Konfirmationstidspunktet bliver tilsvarende flyttet fra foråret 2026 til foråret 2027.

Beslutningen kan give besvær for de forældre, som har været tidligt ude med konfirmationsforberedelserne, og derfor har den nye ordning først virkning fra 2026. I skoleåret 2024-2025 foregår konfirmationsforberedelse og konfirmation som hidtil, mens der i skoleåret 2025-2026 ikke er nogen konfirmationsforberedelse, og der er tilsvarende ikke nogen konfirmationer i foråret 2026.

Efter ønske fra Tryggevælde Provsti vil konfirmationsforberedelsen fremover som udgangspunkt placeres tirsdag, onsdag eller torsdag med start mellem klokken 13 og 14 medmindre andet aftales lokalt.

Fakta om unges alkoholforbrug i Stevns Kommune

I 7. klasse svarer 80 %, at de ikke drikker alkohol eller kun har smagt alkohol enkelte gange. I 8. klasse er tallet 42 %, mens det for 9. klasse er 23 %.

I 7. klasse har 66 % af alle unge ikke prøvet at være fuld, mens det i 8. klasse er 38 % (23 % i 9. klasse).

10 % af eleverne på 7. årgang må godt drikke alkohol for deres forældre, mens tallet stiger til 56 % på 8. årgang (87 % på 9. årgang).

30 % af eleverne på 7. årgang må ikke drikke alkohol for deres forældre. På 8. årgang er tallet 24 %, mens det er 21 % på 9. årgang.

48 % af eleverne på 7. årgang svarer, at deres forældre godt ved, hvor meget de drikker. På 8. årgang er tallet 52 %, mens det for 9. årgang er 51 %.

6 % af eleverne i 7. klasse svarer, at de ofte/nogle gange har følt sig presset til at drikke mere alkohol end de havde lyst til. På 8. årgang er det 3 % og 7 % i 9. klasse.

Kilde: Stevns Kommunes ’Ungeprofilundersøgelsen 2022-2023’

Karsten Skov
S:Formand
O:Udvalget for Børn, Unge og Læring