Vand på vejene - vær opmærksom

Publiceret 29-01-2024

Der kan stå vand på vejene i kommunen. Du skal derfor være ekstra opmærksom når du kører.

Den store mængde vand der er faldet igennem det sidste lange stykke tid er stadig en stor udfordring. På vejene rundt i kommunen giver det mange steder problemer med vand på vejen.
 
Jorden er vandmættet samtidig med at dræn og vandløb er fyldte, så vandet kan ikke komme væk fra marker og veje. Det vil tage lang tid før vandmængderne er væk.
 
Tingvej er pt. ikke i fare for at blive oversvømmet af Tryggevælde å, men der står stadig vand på vejen ved gartneriet.
 
Kør derfor forsigtigt og vær ekstra opmærksom på om der står vand på vejen.