Nye problemer med vind og vand

Publiceret 02-01-2024

Følg med i situationen i Stevn Kommune. Vi opdaterer siden løbende efter behov.

12. januar 2024 kl. 12.50: Råbyvej og Tryggevældestien er åbne igen

Det er i dag lykkedes Materielgården at skrabe Råbyvej og Tryggevældestien mellem Valløby og Strøby Egede fri for is.

Begge steder kan nu passeres.

11. januar 2024 kl. 14.00: Status på spærringer

Bøgeskovvej er nu åben, da det er lykkedes at skrabe isen væk med en rendegraver.

Nørregårdsvej er nu fri for is og vand.

Råbyvej: Vi har ikke kunnet fjerne isen endnu, men gør et forsøg igen i morgen.

Tryggevældestien (mellem Valløby og Strøby Egede): Vi har været i gang med stien i dag, men der er is som vi ikke kan fjerne. Vi har saltet og så prøver vi igen i morgen. Vi tør ikke åbne stien, så længe der er stykker med ren is, når den bliver brugt som cykelsti.

10. januar kl. 10.00: Status på vandet i Stevns Kommune og situationen i de kommende dage

Vi haft nogle 'fredelige' dage, hvor der ikke er kommet ny nedbør, og det har været godt for Stevns. Her følger en opsamling og et blik frem mod weekenden. Den er lidt lang, men vi skal jo gerne have det hele med.

Opsamling

Som de fleste nok husker blev vi i onsdags ramt af en høj vandstand i Tryggevælde Å grundet regn over flere dage kombineret med hård vind og bølger ind mod den stevnske kyst således, at slusen lukkede ved Tryggevælde Å's udløb. Det gav os problemer, fordi de store mængde vand ikke kunne slippe væk. Vandet kunne ikke løbe ud af Tryggevælde Å, sive ned i jorden, som var mættet af vand, og dertil blev kloakker, åer og vandløb overbelastede. Det gav problemer med lokale oversvømmelser - også steder, vi ikke har set det før. Heldigvis kom der i onsdags ikke den regnmængde, der var varslet, hvilket ville have bragt situationen i Stevns fra slem til værre.

Flere veje blev spærret og på nuværende tidspunkt er Bøgeskovvej, Råbyvej og Tryggevældestien fortsat lukkede ligesom, at vi har en meget stor 'vandpyt' liggende, som giver udfordringer for trafikken på Nørregårdsvej.

Det våde døgn blev afløst af frostvejr og sne, hvilket gav nye problemer med isglatte veje. Samtidig er en del af det vand, som ligger på jorden frosset til is, og dermed holdt tilbage fra at kunne løbe væk.

Når vi kigger frem mod de kommende dage, ser det ud til, at frostvejret tager en pause, så vi i stedet får plusgrader. Dermed vil sne og is begynde at smelte.

Lige nu forventer vi, at det vil ske i et tempo så naturen kan følge med. Det vil sige, at vandet kan løbe væk via vandløb, Tryggevælde Å og kloaknettet uden at skabe nye oversvømmelser. Det krydser vi fingrene for holder stik.

Tryggevælde Å

Der løber rigtig meget vand ud af åen i disse dage, og selvom det løber stærkt, er vandstanden lige nu stadig en smule højere inde i åen end den er på ydersiden af slusen i Køge Bugt. Vi har dog vurderet, at en pumpe ikke vil have en betydelig effekt, fordi vandet løber så stærkt ud af åen, som det gør lige nu. Ifølge prognoserne vil vandstanden i Køge Bugt fortsætte med at være lav, så derfor er der fri passage for vandet ud af åen mange dage endnu.

Vores forventning er derfor også, at vandstanden i Tryggevælde Å inden weekenden vil have nået et niveau, som sammen med den store afstrømning vil gøre, at åen kan håndtere det smeltevand, som løbet til fra oplandet.

Nørregårdsvej

Som nævnt ligger der meget vand ved Nørregårdsvej, og det forventer vi bliver værre, når sne og is smelter, hvis vi ikke gør noget. Selvom vi kan se, at markdrænet leder rigtig meget vand væk, har vi derfor i dag sat en pumpe op, og forsøger dermed at lede så meget vand som muligt væk inden weekenden. Vandet pumper vi ud i et nærliggende vandløb, som løber gennem Bøgeskoven og videre ud i Øresund.

Hvad kan jeg selv gøre?

Hvis du bor et sted, som har været oversvømmet, eller truet af oversvømmelse, anbefaler vi ikke lige nu, at du sætter særlige tiltag i gang. Som nævnt forventer vi, at naturen og kloaknettet denne gang kan løse opgaven. Vi anbefaler dog altid, at du holder øje med vejret og forholdene omkring din ejendom, og sikrer dig ved behov. Vær f.eks. opmærksom, hvis der ligger meget sne og is rundt om din ejendom, som begynder at smelte og vandet ikke kan komme ned i den frosne jord. Husk, at du selv har ansvaret for at sikre din egen ejendom.

Hvis prognoserne ændrer sig, skriver vi det her eller på stevns.dk.

Vi opfordrer fortsat til at køre forsigtigt og efter forholdene, for der kan stadig være glat eller is på vejene. Smeltevandet kan desuden give nye glatte steder, hvis vandet løber ud på vores frosne veje.

Tag størst muligt hensyn, hjælp hinanden og kør hellere hjemmefra lidt før.

Brug Giv et praj-app'en, hvis du møder væltede træer, huller i vejen eller andet, som giver udfordringer for trafikken på vores veje.

8. januar 2024 kl. 9.15: Tingvej er åben igen

Tingvej er farbar igen.

5. januar 2024 kl. 9.30: Bøgeskovvej og Råbyvej er spærret

Vi har desværre stadig meget overfladevand, som ikke kan slippe væk. Derfor kan vandet løbet ind på vejarealet, og vi har derfor i nat måttet spærre Råbyvej og Bøgeskovvej.

Vi kan pt. ikke sige noget om, hvornår vejene åbner igen.

4. januar 2024 kl. 9.30: Status på vandstanden i Tryggevælde Å

Vi har her til morgen kigget på forholdene i Tryggevælde Å.

Vi kan se, at der er et meget stort pres på vandet ud af åen, og lige nu er vandstanden ca. 10 cm. højere på indersiden af slusen end på ydersiden.

Desværre tager det lang tid for vandet at slippe ud, og vi forventer, at der vil gå yderligere nogle timer før vandet er trukket tilbage til et mere normalt, forhøjet niveau.

3. januar 2024 kl. 18.30: Kystvejen er åben

Nu kan du køre ad Kystvejen igen. 

3. januar 2024 kl. 13.00: Hent sandsække ved Prambroen

Det er nu muligt at hente sandsække ved Prambroen i Strøby Egede.

3. januar 2024 kl. 10.00: Mere vand end forudset i går

I løbet af natten og morgentimerne er prognoserne desværre opjusteret for, hvor meget vandet stiger i Køge Bugt og den regn, vi får.

Det betyder:

  • Tingvej er fortsat spærret.

  • Kystvejen er nu spærret fra svinget bag ved Netto og frem til Brinken. Kør meget forsigtigt på Kystvejen, da der kan ligge sten og vraggods på vejen, som er skyllet ind fra havet.

  • Åer er og vandløb er fyldt op, og der ligger meget overfladevand rundt omkring, som giver lokale oversvømmelser, da vandet ikke kan komme væk.

  • Diget ved Tryggevælde Å's udløb holder endnu, men der slår bølger ind over, så der løber vand ind i åen. Vandstanden i Tryggevælde Å er høj på grund af vand, som kommer inde fra oplandet, men slusen er nu åben igen, da vandstanden i Køge Bugt falder. Det betyder, at vandet nu kan løbe ud af åen (opdateret).

Ifølge prognoserne skulle det værste snart være overstået, og frem mod eftermiddagen skal vandstanden gerne falde således, at også overfladevand så småt kan slippe væk.

Vejret er voldsomt og vi opfordrer til at køre meget forsigtigt, hvis du skal ud. Pas på dig selv, og giv en hjælpende hånd, hvis nogen har behov. Vær tålmodig, for det tager tid før alt vandet er væk igen, og vi har desværre ikke noget sted at gøre af det.

Giv et praj

Giv os meget gerne et praj, hvis du møder et væltet træ, meget vand på vejen eller andet, som forhindrer trafikken eller er til fare for andre.

2. januar 2024

DMI varsler om kraftig regn og vind, og det giver allerede nu problemer i Stevns:

  • På grund af den høje vandstand i Køge Bugt er slusen ved Tryggevælde Å's udløb lukket, hvorfor vandstanden stiger inde i åen - forventeligt stiger vandstanden inde i åen til ca. 1 meter over normal vandstand for så at falde igen i løbet af weekenden.
  • Kloaknettet kan blive overbelastet, og det kan derfor give risiko for lokale oversvømmelser. Samtidig er jorden i forvejen mættet af vand, og derfor har det vand, som lander på overfladen svært ved at slippe væk.

Tingvej

Tingvej er spærret for gennemkørsel ved broen over Tryggevælde Å.

Kystvejen i Strøby Egede

Kystvejen er spærret fra svinget bag ved Netto og frem til Brinken grundet vand på vejen. Omkørsel via Brinken og Acacievej eller Strandvejen.

Spærring af stier og veje

Tryggevældestien mellem Valløby og Strøby Egede er spærret. Der kan derudover komme flere, lokale spærringer, så følg med her på siden eller på Facebook. Vi opdaterer løbende ved behov.

Sandsække

Bor du et sted, hvor der er risiko for oversvømmelse, så kan du hente sandsække på Materielgården, Frøslevvej 36. Der ligger sand og sække uden for hegnet, du kan tage fra.

Sne og frost afløser regn og vind

For at det ikke skal være nok, har DMI varslet, at vind og regn bliver afløst af sne og kulde. Det giver i sig selv udfordringer, og vi holder vores beredskab klar.

Pas på hinanden derude!