Borgermøde om ny Rødvig Station

Publiceret 14-01-2024

Stevns Kommune og Lokaltog afholder den 24. januar borgermøde i Rødvig, hvor der vil blive informeret om etableringen af byens nye station, det nye stationsområde samt planerne for det gamle stationsområde.

Østbanens renovering er i fuld gang, og 1. marts går entreprenøren i gang med 3. etape mellem Hårlev og Rødvig. I den forbindelse vil en helt ny station blive bygget nord for Vemmetoftevej som erstatning for den nuværende og 145 år gamle station ved havnen i Rødvig.

Det er et mangeårigt ønske fra en rigtig stor del af Rødvigs borgere, der nu går i opfyldelse, og jeg glæder mig over, at Lokaltog snart kan køre ud på nye skinner fra en helt ny station. Den nye station får en mere central placering i forhold til den udvikling, som Rødvig har gennemgået med betydelig vækst i den nordlige del af byen.
Henning Urban Dam Nielsen, borgmester i Stevns Kommune

Den nye station finansieres i fællesskab af Stevns Kommune og Region Sjælland, og hos regionen er der også glæde over, at Rødvig nu får en ny station.

'Det er historisk, at vi sammen har nået denne milepæl, som repræsenterer afslutningen på årtiers kamp for at flytte stationen. Den nye Rødvig Station markerer en positiv forandring og sender et vigtigt signal om vores engagement i at skabe bæredygtige og dynamiske lokalsamfund', siger Christian Wedell-Neergaard, Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde i Region Sjælland.

Østbanen forkortes

Den nuværende placering af Rødvig Station er karakteriseret ved, at toget nærmest standser ved kanten af Østersøen, men det bliver ændret fremover.

'Ved at flytte stationen forkorter vi samtidig Østbanen med cirka 700 meter. Vi kommer til at køre til og fra en mere central placering i forhold til mange borgere i Rødvig. Og så har det ydermere den fordel, at der kan nedlægges to jernbaneoverskæringer i byen, hvilket vil tilgodese de øvrige trafikanter som ikke længere skal vente på, at toget kører forbi på to af de centrale veje i Rødvig', siger Lokaltogs administrerende direktør, Lars Wrist-Elkjær.

Selvom beslutningen allerede er truffet, giver det fortsat god mening med et borgermøde om flytningen af Rødvig Station. Det mener Flemming Petersen, der er formand for Udvalget for Plan, Miljø og Teknik i Stevns Kommune og samtidig indtager rollen som ordstyrer på det kommende borgermøde.

'Østbanens renovering er et stort projekt, der påvirker rigtig mange mennesker på Stevns, mens det står på. Der er dog ingen andre steder, hvor arbejdet medfører en permanent ændring af en bys infrastruktur, som det gør i Rødvig. Den nye stations placering vil berøre nogle borgere, og jeg synes, det er vigtigt, at vi kan mødes og svare på de relevante spørgsmål, som folk må sidde med. Samtidig er det også en god anledning til at drøfte, hvad det nuværende stationsområde og den nedlagte banestrækning i fremtiden kan bruges til, så jeg håber, at der er mange der vil deltage på mødet den 24. januar', siger Flemming Petersen.

Program:

  • Velkommen v. Flemming Petersen, Formand for Plan, miljø og Teknik, Stevns Kommune
  • Ny Rødvig station v. Torben Johannesson, Atkins
  • Hvordan bliver det nye stationsområde v. Amalie Soufi og Lars Ellegaard, Stevns Kommune
  • Hvad skal der ske med det gamle stationsområde og det grønne strøg v. Birgitte Nielsen, Stevns Kommune
  • Kommunikation til nabo og borgere v. Mette Berthelsen, Lokaltog
  • Spørgsmål og input fra salen

Mødet afholdes på Restaurant Harmonien, Rødvig hovedgade 2, 4673 Rødvig, onsdag den 24. januar 2024 fra kl. 18.00–19.30. Dørene åbnes kl. 17.30.

Tilmelding er nødvendig senest 23. januar 2024.

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester
Flemming Petersen
S:Formand
O:Udvalget for Plan, Miljø og Teknik