Intern flytning på Stevnshøj

Publiceret 12-04-2024

Indretningen af Pleje- og Rehabiliteringscenter Stevnshøj har med tiden vist sig uhensigtsmæssig efterhånden som stedet har udviklet sig til både at være hjem for ældre i egen plejebolig og midlertidige rehabiliteringsboliger.

De permanente boliger lå nærmest de to indgange, hvor der er mest gennemgangstrafik, mens de midlertidige rehabiliteringsboliger lå længst væk. De to områder er nu byttet om.

’Vi har mange borgere med demens boende på Stevnshøj, og vi har derfor ønsket at give dem mere ro i deres hverdag og bedre opholdsrum ude og inde. Dermed kan vi meget bedre tage højde for deres særlige behov’.
Tim Christensen, formand for Udvalget for Social og Sundhed

Idéen med at bytte rundt fik de ansatte på Stevnshøj, fordi de kunne se, at beboerne i plejeboligerne kunne få en langt mere tryg og rolig hverdag, hvis de boede i lejlighederne i den bagerste del af Stevnshøj. Det satte gang i en proces, som blev godkendt politisk i 2023 og siden er der lavet et grundigt arbejde for at forberede den interne flytning.

Tim Christensen tilføjer:

’Det har været vigtigt for os at have både boligselskab, medarbejdere, pårørende og ikke mindst beboere selv med i processen, så alle har følt sig trygge i det, som skulle ske. Derfor har vi taget os god tid til at få det hele på plads, og kan nu se et rigtig godt resultat, hvilket jeg er rigtig godt tilfreds med’.

For at skabe den nødvendige tryghed i processen er de medarbejdere, som har været tilknyttet de enkelte enheder på Stevnshøj, flyttet med beboerne til deres nye enhed, så det er kendte ansigter, som fortsat møder dem hver dag

Stevnshøj har i dag 12 faste beboere, plads til 18 borgere i et rehabiliteringsforløb samt en akutplads. Stevnshøj bliver nabo til det nye plejecenter, Solhaven, som Boligselskabet Stevns sammen med DAB begynder at opføre i maj måned.

Tim Christensen
S:Formand
O:Udvalget for Social og Sundhed