Hvad er det gode liv i landsbyerne?

Publiceret 26-04-2024

Med ny strategi giver Stevns Kommune et bud på, hvordan vi støtter og styrker det gode liv i de mange stevnske landsbysamfund.

Landsbyerne i Stevns er attraktive steder at leve og bo, og det skal de fortsat være i fremtiden. Derfor sætter Stevns Kommune nu fælles retning og mål for udviklingen i områderne med ny landsbystrategi.

Landsbyerne er et vigtigt kendetegn ved Stevns, hvor mere end hver fjerde stevnsbo lever og bor. Derfor skal vi fremtidssikre landsbyerne ved at støtte op om det gode liv i dem.
-Henning Urban Dam Nielsen, borgmester

Levedygtige landsbyer

Nøgleordene i landsbystrategien er: levedygtige landsbyer. Udtrykket kommer egentlig fra planloven og handler om at gøre landsbyer til attraktive steder at bo, som også nye borgere har lyst til at flytte til.

’I en tid, hvor vi ofte hører, at danskerne generelt søger mod de større byer, har vores små landsbysamfund brug for støtte. Derfor har vi stillet spørgsmålet: Hvad er det gode liv i landsbyerne? Den nye landsbystrategi skal ses som vores bud på, hvad svaret er,’ forklarer Flemming Petersen, udvalgsformand i Plan, Miljø og Teknik.

’Vi har fået god hjælp til at kvalificere strategien med mange vigtige input og relevante perspektiver fra Landsbyforum, som har hjulpet os med at blive helt skarpe på, hvad der optager landsbyboerne i Stevns netop nu. Derfor er vi kommet frem til seks mål for det gode liv i landsbyerne. Det handler blandt andet om tidssvarende hjem, rare udeområder og samlingssteder, hvor landsbyens indbyggere kan mødes,’ uddyber udvalgsformanden.

Faktaboks: Landsbystrategiens seks mål

  • Udvikle landsbyernes bygningsmæssige kvaliteter
  • Udvikle landsbyernes grønne og rekreative muligheder
  • Styrke landsbyernes samlingssteder og aktiviteter
  • Styrke borgerdrevne tiltag i landsbyerne
  • Styrke landsbyernes organisering og engagement
  • Iværksætte udviklingstiltag som løfter flere landsbyer

Bredt samarbejde bag strategien

Kommunalbestyrelsen i Stevns vedtog den nye landsbystrategi på mødet i torsdags.

Strategien er lavet i samarbejde med Landsbyforum og lægger op til et tæt samarbejde mellem landsbyerne og Stevns Kommune.

Den første konkrete opfølgning på strategien bliver en workshop om indsamling af idéer til forskønnelse af landsbymiljøerne generelt. Workshoppen finder sted på Landsbyforums møde i maj.

Kontakt

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester
Flemming Petersen
S:Formand
O:Udvalget for Plan, Miljø og Teknik