Årsregnskabet viser en økonomi i balance

Publiceret 25-04-2024

Kommunalbestyrelsen har her til aften godkendt regnskabet for 2023, hvorefter regnskabet nu går videre til revisionen.

Regnskabet fik pæne ord med på vejen i kommunalbestyrelsen, og viser et overskud på den strukturelle balance på 40,8 mio. kr., hvilket er 37,8 mio. kr. bedre end det oprindeligt budgetterede.

Jeg er meget tilfreds med vores resultat i år. Det viser, at den økonomiske strategi vi lagde allerede tilbage i budget 2021 for at få et budget i balance, virker. I stedet for at tage penge op af kommunekassen, kan vi nu lægge 5,3 mio. kr. i den i stedet, og det vidner om stor ansvarlighed på tværs af det administrative og politiske niveau. Det fortjener alle en stor tak for.
Henning Urban Dam Nielsen, borgmester

I det oprindelige budget for 2023 var der budgetteret med et træk på kassebeholdningen på 12,8 mio. kr. Regnskabet viser altså i stedet et overskud på 5,3 mio. kr.

De senere år har kommunernes økonomi været presset yderligere af først coronapandemien, så kom de stigende udgifter til f.eks. energi som følge af krigen i Ukraine og sidste år led Stevns Kommune dertil den tort at få en større ekstraudgift efter oktoberstormens ødelæggelser. Det sætter Stevns Kommunes positive økonomiske resultat i 2023 i yderligere perspektiv.

Anlæg

Der har i 2023 været afholdt anlægsudgifter på 38,8 mio. kr., fordelt med udgifter på 40,5 mio. kr. og indtægter på 1,8 mio. kr.

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester