Undersøgelse af lokal erhvervsvenlighed: Stevns går desværre tilbage

Publiceret 06-09-2023

I går aftes udkom Dansk Industri med deres årlige analyse af kommunernes erhvervsvenlighed. Stevns Kommune går desværre fem pladser tilbage, hvor især den overordnede erhvervsvenlighed trækker ned.

Jeg er ærgerlig over, at Stevns Kommune går tilbage igen i år. Det skal være nemt at drive virksomhed i Stevns, og det forudsætter, et løbende fokus på vores erhvervsvenlighed. Vi har valgt at lægge det største fokus på de områder, hvor vi kan gøre en direkte forskel. F.eks. har vi 1. maj etableret et nyt center for Erhverv, Kultur & Turisme, for at give erhvervslivet et større fokus. Det nye center arbejder lige nu på en ny erhvervspolitik, hvor vi har fokus på dialog og erhvervslivets behov.
Henning Urban Dam Nielsen, borgmester

Valget om at lægge det største fokus på de steder, hvor Stevns Kommune kan gøre en direkte forskel, betyder også, at der er steder, hvor kommunen må acceptere, at det er rigtig vanskeligt at skabe den ønskede forandring – f.eks. på den digitale og fysiske infrastruktur samt arealer til erhvervsudvikling. Til gengæld kan kommunen se en positiv fremgang på den kollektive trafik, som Stevns Kommune har prioriteret højt.

Selvom undersøgelsen fra Dansk Industri giver et overordnet, skidt indtryk er der også positive resultater. Emil Larsen, fungerende formand for Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme uddyber:

’Jeg er godt tilfreds med, at vi som kommune rykker fra en 66.-plads til en 22.-plads, når vi kigger på erhvervsuddannelser. De unge er vores vigtigste råstof, og det er afgørende for fremtidens virksomheder, at den næste generation har interesse for erhvervsfagene, og lysten til at tilegne sig de kompetencer, der efterspørges. Herudover er jeg også godt tilfreds med resultatet for brugen af private leverandører. Men det ændrer ikke på, at det overordnede resultat er skuffende, og vi har brug for politisk handling for at ændre udviklingen og gøre kommunen mere attraktiv - f.eks. i forhold til den grønne omstilling og digital infrastruktur’.

Thomas Christensen, erhvervschef i Stevns Erhverv supplerer:

’Vi har klart brug for endnu flere forbedringer af erhvervsklimaet i Stevns, og jeg mener, at det er et fælles ansvar erhvervslivet og kommunen har. I Stevns Erhverv er vi erhvervslivets organisation og talerør, så jeg vil opfordre alle virksomheder, der oplever udfordringer eller ser potentialer for forbedringer at henvende sig til os. Vi er altid klar til at arbejde for og drive den indsats, som virksomhedernes efterspørger, men det er virksomhederne, der har bolden og må komme på banen. Kun sammen kan vi flytte det, der skal flyttes’.

En attraktiv erhvervskommune er åben for at lade private leverandører byde på kommunale opgaver, hvilket kan være med til at sikre øget effektivitet og højne kvaliteten. Når private virksomheder udfører opgaver for kommunen, er det vigtigt med en god udbudsproces. Her er Stevns Kommune i den øverste tredjedel af Danske Kommuner.

Fakta

Dansk Industris analyse af den lokale erhvervsvenlighed er en landsdækkende undersøgelse, som sammenligner og evaluerer kommunernes erhvervsvenlighed.
Tidligere har både Dansk Byggeri og Dansk Industri undersøgt erhvervsvenligheden i kommunerne, men de to undersøgelser blev fra sidste år slået sammen til en.

Dansk Industris undersøgelse bygger i Stevns på besvarelser fra 39 virksomheder. Besvarelserne repræsenterer minimum 636 arbejdspladser i kommunen. I alt har knap 8.000 virksomheder landet over deltaget i undersøgelsen.

Undersøgelsen dækker ti kategorier, hvor kommunen har fået en score samt en samlet score (79). Scoren er udtryk for virksomhedernes tilfredshed med det enkelte område, samt statistiske forudsætninger for kommunen holdt op imod de øvrige kommuner i undersøgelsen. Tallet i parentes udgør scoren i den enkelte kategori:

  1. Overordnet erhvervsvenlighed (92)
  2. Infrastruktur og transport (72)
  3. Arbejdskraft (79)
  4. Uddannelse (22)
  5. Sagsbehandling (68)
  6. Grøn udvikling (83)
  7. Brug af private leverandører (19)
  8. Digitale rammer (91)
  9. Skatter, gebyrer og erhvervsarealer (57)
  10. Information og dialog (68)
Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester
Emil Larsen
S:Fungerende formand
O:Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme
Thomas Christensen
S:Direktør
O:Stevns Erhverv