Strategi for fælles kystbeskyttelse er godkendt

Publiceret 22-09-2023

Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune har godkendt ’Strategi for fælles kystbeskyttelse af Strøby Egede og Strøby Ladeplads’. Dermed har kommunalbestyrelsen også besluttet at arbejde hen imod en fælles kystbeskyttelse, og strategien er nu udgangspunktet for den kommende proces.

Med strategien løfter vi et fælles ansvar for at sikre vores kystnære byområde ved Strøby Egede. Også her giver klimaforandringerne udfordringer og med en fælles strategi kan vi sikre, at hverdagen kan fortsætte som hidtil, selvom der kommer en større stormflod. Jeg er glad for, at vi nu står med en samlet strategi, som mange stevnsborgere har bidraget så aktivt til.
Henning Urban Dam Nielsen, borgmester

Udover at godkende strategien besluttede kommunalbestyrelsen også, at Stevns Kommune frem mod 2027 skal arbejde videre med forundersøgelser og projektering af den fælles kystbeskyttelse.

Borgerinddragelse

Strategien er resultatet af et omfattende forarbejde, hvor borgermøder og nyhedsbreve har givet interesserede stevnsborgere mulighed for at følge med – og for at bidrage. Da kystbeskyttelsesstrategien var i høring i efteråret 2022, modtog Stevns Kommune 160 høringssvar fra engagerede borgere.

I høringssvarene var der både ris og ros – blandt andet i forhold til den økonomiske bidragsfordeling – og det tages alt sammen med i det videre arbejde.

’Jeg er glad for de mange konstruktive input, vi har fået fra stevnsborgerne’, konstaterer Flemming Petersen, udvalgsformand i Udvalget for Plan, Teknik og Miljø, og fortsætter:

’På baggrund af borgernes tilbagemeldinger har vi rettet strategien til og kommer blandt andet til at se nærmere på finansieringen og på bidragsfordelingen. I den videre proces kommer vi også til at lave nye detaljerede tekniske undersøgelser, så vi kan skabe sikkerhed for, at vi vælger den rette løsning.’

Alle borgere og aktører, bliver inviterede til opfølgningsmøde i starten af 2024, hvor de kan høre mere om, hvordan den videre proces med strategien forløber.

Processen fremadrettet

Kystbeskyttelse kræver en lang række tilladelser og dispensationer. Derfor er processen frem mod 2030 inddelt i to faser:

  1. 2024-2027: Kommunen fastlægger finansiering, søger tilladelser og gennemfører resten af planlægningen.
  2. 2027-2030: Kommunen indhenter tilbud på konkrete løsninger og kystbeskyttelsen bliver realiseret.

Finansiering af kystbeskyttelse

Kommunen søger at finansiere en del af projektet via støtte fra fonde, staten og lignende. Resten af kystbeskyttelsen skal betales af kommunen selv samt af de ejere af fast ejendom, der får glæde af kystsikringen. Denne fordeling kaldes bidragsfordelingen.

Bidragsfordelingen er ikke fastlagt endnu. De parter, som kommer til at bidrage til finansieringen, vil blive orienteret og inddraget i god tid. Den endelige beslutning om bidragsfordelingen forventes vedtaget i 2027.

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester
Flemming Petersen
S:Formand
O:Udvalget for Plan, Miljø og Teknik