Stevns klimaplan er i høring nu

Publiceret 01-09-2023

Stevns skal beskyttes mod ekstremt vejr og være CO2-neutral i 2050.

Klimaforandringerne kræver fælles indsats

Klimaplanen beskriver, hvordan målene om klimaneutralitet og beskyttelse mod fremtidens voldsommere klima opnås.

Hvis vi skal nå i mål med klimaplanen, så får vi brug for stevnsborgernes hjælp. Heldigvis har vi mange ildsjæle her i Stevns, både blandt private borgere og virksomheder, som allerede knokler for en grønnere fremtid. Jeg håber, at klimaplanen vil være en inspiration for os alle, så vi sikrer Stevns grønne fremtid.
-Henning Urban Dam Nielsen, borgmester

På vej mod CO2-neutral fremtid

Stevns Kommune skal være CO2-neutral i 2050.

Klimaplanen beskriver, hvordan første delmål opnås ved at reducere udledningen med en tredjedel fra 2019 til 2030.

Udledningen af drivhusgasser skal reduceres med fem forskellige indsatsområder:

  1. Vedvarende energi og grøn strøm.
  2. Opvarmning af ejendomme.
  3. Fossilfri transport.
  4. Skovrejsning og tørvejorder.
  5. Reduktion af Stevns Kommunes klimaaftryk.

’Klimaplanens mål er at reducere drivhusgasserne og udbygge mulighederne for vedvarende energi her i Stevns,’ udtaler Flemming Petersen, udvalgsformand i Plan, Miljø og Teknik. Udvalgsformanden fortsætter:

’Målet er CO2-neutralitet i Stevns i 2050 og for at nærme os det mål, skal vi i første omgang gennemføre klimaplanens indsatser. Hvis vi opnår alle mål i klimaplanen, så tager vi det første store skridt ved at barbere en tredjedel af drivhusgasserne i Stevns væk allerede i 2030.’

Værn mod fremtidens ekstreme vejr

Klimaforandringerne bringer voldsommere vejr med sig. Det ser vi allerede nu. Derfor skal Stevns sikres mod vejret, som ændrer sig i takt med, at temperaturen stiger.

Klimaplanen rummer fire områder, hvor der skal sættes ind mod vejret:

  1. Hedebølge og tørke.
  2. Regn og grundvand.
  3. Stormflod og erosion.
  4. Infrastruktur.

Klimaplanen er i høring

Klimaplanen er i høring fra den 1. september 2023, hvor alle Stevns borgere har mulighed for at give deres kommentarer.

Høringsfristen er 18. september 2023.

Klimaplanen er i høring på: www.stevns.dk/klimaplan

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester
Flemming Petersen
S:Formand
O:Udvalget for Plan, Miljø og Teknik