Seks borgmestre i appel til to ministre: Nu skal vi redde de store rovfisk i brakvandet i Sydsjælland

Publiceret 01-09-2023

Pressemeddelelse fra Fishing Zealand samt Næstved, Faxe, Vordingborg, Køge, Stevns og Guldborgsund Kommuner:

Borgmestrene i Næstved, Faxe, Vordingborg, Køge, Stevns og Guldborgsund Kommuner henvender sig nu til Fiskeriminister Jacob Jensen og Miljøminister Magnus Heunicke med en appel om en fælles national og lokal redningsaktion for de truede brakvandsrovfisk.

Det sker på baggrund af en helt ny faglig anbefaling som er udarbejdet af kommuner, forskere, organisationer og frivillige i 2023. Den dokumenterer historien, problemerne og potentialerne for rovfiskene i det sydsjællandske brakvandsområde.

Verdens mest saltstærke og unikke bestande af gedder og aborrer svømmer rundt i farvandet omkring Sydsjælland, Møn, Falster og Lolland. Det er fisk som egentlig er ferskvandsfisk, men som gennem de seneste 10.000 år har tilpasset sig livet i brakvand.

De rige fiskebestande kan genskabes – det kræver en fælles indsats

Langt op i 1960’erne var der imponerende bestande af begge disse rovfisk i brakvandet. I dag er de næsten helt forsvundet i alle vore kystnære områder. Men sådan behøver det ikke at være. Man kan bl.a. sikre gydetræk og øge gyde- og opvækstområder, så bestandene af rovfisk igen har mulighed for at komme på fode igen.

Et stort nationalt og lokalt samarbejde er nødvendigt

I den fælles henvendelse skriver de bl.a.: ’Med denne henvendelse beder vi om, at det næste skridt tages. Det bør være i form af et nationalt-lokalt samarbejde for at gennemføre de tiltag, som er identificeret i den faglige anbefaling. Lokalt gøres der allerede en del – der er stolthed og engagement - men som det fremgår af den faglige anbefaling, er det nu nødvendigt at få en samlet plan for hele området. Derfor står de seks kommuner sammen om henvendelsen’.

En tabt ressource – som skal genfindes- til glæde for fiskeri og biodiversitet

Der blev i årene 1950-1969 i gennemsnit handlet 66,3 tons gedder per år i regionen, svarende til cirka 15.000 årligt fangede gedder fra Østersøområdet. De erhvervsmæssige landinger af aborrer lå tidligere på omkring 35-40 tons/år. Det svarer til op mod 100.000 aborrer. Om året!

Fakta

De seks borgmestre er:

 • Mikael Smed, borgmester, Vordingborg Kommune
 • Simon Hansen, borgmester, Guldborgsund Kommune
 • Henning Urban Dam, borgmester, Stevns Kommune
 • Carsten Rasmussen, borgmester, Næstved Kommune
 • Marie Stærke, borgmester, Køge Kommune
 • Ole Vive, borgmester, Faxe Kommune

Den faglige anbefaling er udarbejdet af:

 • Faxe Kommune
 • Guldborgsund Kommune
 • Køge Kommune
 • Næstved Kommune
 • Stevns Kommune
 • Vordingborg Kommune
 • DTU Aqua
 • Naturstyrelsen
 • Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Københavns Universitet
 • Fishing Zealand
 • Lokale ressourcepersoner
 • Lystfisker Danmark

Projektleder:

Lystfisker Danmark (den nationale strategi for lystfiskeri) har været projektleder.

Læs mere

Find mere information på Fishingdenmark.info