Storm over Stevns

Publiceret 22-10-2023

Kære Stevnsboere

Det har været en lang uge i Stevns, lige fra vi fik de første varsler til nu, hvor vi er godt i gang med oprydningsarbejdet efter stormen.

Stevns blev hårdt ramt, og det har været tungt at se på, men jeg glæder mig trods alt over, at vi kun er ramt af materielle skader, og at ingen mennesker kom til skade.

I Stevns gik det hårdest ud over vores havne, som blev virkelig slemt ramt - både i Lund, Bøgeskoven og Rødvig er der sket store skader på moler, bygninger osv. I Rødvig Havn forsvandt også alle de røde fiskerhuse. Selvom det måske ’bare’ er et træhus, så er det også et vartegn for havnen og en vigtig del af dens kulturhistorie. Jeg håber, at husene kommer igen.

I Strøby Egede måtte vi lukke Kystvejen, som enkelte steder fik slemme skader, og ved Slusen ved Tryggevælde Å’s udløb lykkedes det med nød og næppe at afværge, at for store vandmængder trængte ind over diget.

Lige nu er vi i gang med at rydde op, og det skrider hurtigt frem, så vi kan vende tilbage til en mere normaliseret hverdag. Nogle steder vil det tage lidt længere tid end andre, og jeg opfordrer til at være tålmodig.

I Stevns kaldte vi vores krisestab sammen fredag morgen, og de fulgte udviklingen dagen, natten og weekenden igennem godt hjulpet af vores mange kolleger i marken. Alle har de taget en meget lang vagt for at passe på Stevns, og det vil jeg gerne sige tak for.

Og så vil jeg gerne slutte med at rette en tak til stevnsboerne, som stod sammen og hjalp hinanden igennem en lang aften og nat.

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester