Stevnsboerne er fremragende til at sortere deres affald

Publiceret 13-10-2023

Der er sat turbo på affaldssortering i Danmark i de senere år, og i Stevns Kommune gør borgerne det rigtig godt. F.eks. er genanvendelsesprocenten af kommunens affald steget markant de senere år.

Stevnsboerne fortjener et stort klap på skulderen for den måde, de har taget affaldssortering til sig på. Jeg ved godt, at det i hverdagen kan være lidt besværligt, men vores opgørelse viser, at vi i Stevns er rigtig gode til at se bort fra det. Vi hører nemlig til blandt de kommuner, som indsamler mindst restaffald, og det peger på, at vi er rigtig gode til at sortere.
Flemming Petersen, formand for Udvalget for Plan, Miljø og Teknik

Stevns Kommune har for nylig analyseret det indsamlede husholdningsaffald i 2022 samt genanvendelsen af det (affald afleveret på genbrugspladserne tæller ikke med). Resultaterne blev sammenfattet i en rapport, som blev forelagt Udvalget for Plan, Miljø og Teknik den 3. oktober.

Stor stigning i genanvendelsen

Siden 2019 har stevnsboerne sorteret i 8 nye affaldstyper (11 fra 2022 inkl. haveaffald). Ved at sortere gør vi affaldet til en ressource, vi kan omdanne til helt nye produkter.

Flemming Petersen siger om den store sorteringsgrad:

’De senere år er der sket en markant stigning i, hvor meget af stevnsboernes affald, der bliver genanvendt til nye produkter. Genanvendelse af de samlede affaldsmængder er steget med over 20 % siden 2019. Det betød, at Stevns Kommune i 2022 havde en flot 5.-plads over den højeste genanvendelses-procent af eget affald blandt landets kommuner. Det er jeg rigtigt godt tilfreds med’.

Indførelsen af de udvidede sorteringskrav er en vigtig forklaring på, hvorfor vi ser så stor en stigning i genanvendelsen af vores affald. Det gør sig gældende i alle kommuner, hvor de samme sorteringskrav er indført. Det er dog først og fremmest stevnsboernes indsats og vilje til sorteringen, der gør en bemærkelsesværdig forskel. Ifølge rapporten sorterede stevnsboerne så lidt i deres skraldespande til restaffald, at kommunen i 2022 rangerer på en 9.-plads over mindst indsamlet restaffald blandt kommunerne. Det viser, at stevnsboerne har taget sorteringen til sig og gør en stor forskel i dagligdagen.

Vi producerer mere affald

Midt i de positive nyheder, er der dog lidt malurt i bægeret, for vi producerer stadig mere affald.

’Både i Stevns og resten af landet ser vi, at den samlede affaldsmængde stiger og har gjort det længe. Det er udtryk for, at vores forbrug vokser. Vi kan ikke genanvende os ud af alle problemer, så en mere bæredygtig fremtid bør også omfatte, at vi ser på vores forbrugsvaner og f.eks. reparerer og genbruger i højere grad, end vi gør nu’, slutter Flemming Petersen.

Flemming Petersen
S:Formand
O:Udvalget for Plan, Miljø og Teknik