Stevns Kommune sender Planstrategi 2023 i høring

Publiceret 27-10-2023

I går aftes godkendte kommunalbestyrelsen Planstrategi 2023. Nu sendes den i høring de næste otte uger, hvor alle har mulighed for at komme med deres syn på udviklingen af Stevns Kommune i de næste 12 år.

Planstrategien beskriver, hvordan vi vil arbejde med den strategiske og fysiske planlægning for udviklingen af vores kommune, og med Planstrategi 2023 sætter vi barren højt inden for de temaer, vi har valgt. Bæredygtighed er den gennemgående, røde tråd, og på den måde taler planstrategien direkte ind i tidens måske vigtigste politiske dagsorden.
Henning Urban Dam Nielsen, borgmester

Temaerne i Planstrategi 2023 er: Bosætning, Sundhed og Trivsel, Kulturarv, Natur, Turisme, Erhverv samt Energi og Klima.

Flemming Petersen, formand for Udvalget for Plan, Miljø og Teknik glæder sig over den nye planstrategi, som skal trække Stevns i en grønnere retning. Formanden peger på nogle få udvalgte eksempler:

’F.eks. skal vores boliger være varierede og bæredygtige, ikke mindst når det gælder varmeforsyning. Og så kommer vi fortsat til at arbejde intenst på at imødegå klimaforandringerne for at sikre vores borgere og kommune. Dette er blot et par af de mange opgaver, vi skal arbejde med, for jeg kan desværre ikke nævne dem alle, men jeg håber på, at mange vil kigge på planstrategien, og fortælle os, hvad de synes. Kun på den måde får strategien et afsæt i et fælles Stevns’.

Du kan bidrage med dine meninger

Lige nu er Planstrategi 2023 i høring i otte uger, og du kan give dit besyv med ved at dele din mening om den med os.

Du finder Planstrategien i høringsportalen på stevns.dk, hvor du har mulighed for at komme med dine bemærkninger til planen.

Efter høringsfasen bliver bemærkningerne gennemgået og indarbejdet i en såkaldt hvidbog, som indgår i kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af planen i januar 2024.

Da høringsfristen løber helt frem til jul, har vi meget kort tid til at gennemgå og behandle alle høringssvarene inden Planstrategi 2023 skal sendes til politisk vedtagelse primo januar 2024. Derfor vil vi være meget taknemmelige, hvis du har mulighed for at sende os dit høringssvar hurtigst muligt.

Fakta: Hvad er en planstrategi?

Planstrategien beskriver Stevns Kommunes langsigtede strategiske udvikling og danner grundlag for den efterfølgende revision af Kommuneplanen.

Den indeholder Kommunalbestyrelsens visioner og ambitioner for kommunen, og den definerer hvilken retning den strategiske og fysiske planlægning skal styre imod. Planstrategien skal udarbejdes hvert 4. år, men skal samtidig have et bredt og langsigtet fokus på de kommende 12 år – og gerne længere frem.

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester
Flemming Petersen
S:Formand
O:Udvalget for Plan, Miljø og Teknik