Det skal være lettere at drive virksomhed i Stevns

Publiceret 19-10-2023

Stevns Kommune har en ny erhvervspolitik på vej for 2024-2027, og lige nu er den i høring, så den kan blive kvalificeret med input fra erhvervslivet. Hvis du vil afgive et høringssvar, skal det være kommunen i hænde senest den 9. november.

Med vores nye erhvervspolitik sender vi et tydeligt signal om, at vi tager medansvar for den grønne omstilling, og vi sætter fokus på uddannelsen af fremtiden arbejdskraft som et vigtigt indsatsområde. Det er jeg rigtig godt tilfreds med. Og så har vi en ambition om at forbedre os markant i Dansk Industris mål af kommunernes erhvervsvenlighed.
Henning Urban Dam Nielsen, borgmester

Formand i Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, Bjarne Nielsen er enig:

’Vi har et stort forbedringspotentiale, men det kan kun ske, hvis kommune og erhvervsliv går sammen om det i fællesskab. Første skridt er, at virksomhederne tager medansvar for den nye erhvervspolitik ved at afgive et høringssvar. På den måde sikrer vi, at politikken flugter med de ønsker og behov, virksomhederne har. Herefter skal vi som kommune nok gøre, hvad vi kan for at levere på politikken, så den omsættes til konkret handling’.

Erhvervspolitikken bygger på fire centrale fokusområder:

  • Stevns skal være grønnere
  • Stevns løfter den næste generation og fremtidens arbejdskraft
  • Stevns skal have attraktive bymidter
  • Det skal være nemmere at drive virksomhed i Stevns Kommune

De forskellige fokusområder ledsages i politikken af en række konkrete indsatser, som sættes i gang, når politikken er godkendt.

Møde med erhvervslivet

Mandag den 6. november inviterer Stevns Kommune og Stevns Erhverv til dialogmøde i Tinghuset fra kl. 18.00-20.00.

På mødet vil borgmester, Henning Urban Dam Nielsen og udvalgsformand Bjarne Nielsen præsentere den nye erhvervspolitik, hvorefter der vil være en dialog mellem erhvervsliv og kommune.

Stevns Kommune serverer kaffe og kage.

Beslutningsproces

6. oktober: Erhvervspolitikken blev sendt i høring
6. november: Dialogmøde i samarbejde med Stevns Erhverv
9. november: Frist for høringssvar
29. november: Behandling i Udvalget Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme
14. december: Godkendelse i kommunalbestyrelsen

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester
Bjarne Nielsen
S:Formand
O:Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme