Store regnmængder over Stevns

Publiceret 15-11-2023

Det regner, og de store vandmængder giver udfordringer. Følg med her på siden.

23. november 2023

Tingvej er åben for gennemkørsel igen.

20. november 2023

Regnvandet giver udfordringer for skraldemændene.

17. november 2023

Vi troede lige, vi skulle have en pause for kraftig regn, men nu er der et nyt regnvejr på vej, som, efter vejrudsigten at dømme, rammer Stevns på søndag.

Vi forudser, at ny, kraftig regn vil give os yderligere udfordringer, da:

  • jorden i Stevns er mættet af vand,
  • åer og vandløb er allerede fyldt op
  • og vores kloaknet og rensningsanlæg er på fortsat overarbejde.

Det betyder, når regnen falder, at vi risikerer flere og større oversvømmelser end dem, vi så torsdag den 16/11, flere spærrede veje osv.

Vi gør, hvad vi kan, men vi kan ikke forhindre regnen i at falde, og vi har ingen steder at lede vandet hen.

Derfor:

Kør forsigtigt!

Du kan opleve, at der ligger vand på kørebanen eller steder, hvor der ikke plejer at ophobe sig vand. Vi opfordrer helt generelt til ikke at gå, cykle eller køre, hvor der er vand, og du ikke kan se dybden. Vær forsigtig og tag hellere en omvej!

Din ejendom er dit ansvar

Vi har fået en del henvendelser, om hvorvidt kommunen eller beredskabet ikke kunne komme forbi og bistå med at sikre private boliger. Det kan vi ikke, og du har selv ansvaret for din egen ejendom.

Beredskabet står for de større indsatser og sørger f.eks. for, at de større veje er farbare osv. Stevns Kommune sørger for kommunens egne veje, bygninger osv. - dvs. det vi ejer i fællesskab.

Får du vand ind i din ejendom, skal du kontakte dit forsikringsselskab.

Hent sandsække på Materielgården

Vi har stadig sand og sandsække på Materielgården i Store Heddinge: https://maps.app.goo.gl/w7yt51WFHe7Enn5q8

Både sand og sandsække ligger uden for hegnet, så du frit kan hente, når du vil. Du skal selv fylde sandsækkene.

Spare på vandet?

Lige nu er der ingen melding fra KLAR Forsyning om at spare på vand, toiletskyl og vask på grund af et overbelastet kloaknet. Det kan dog sagtens ske igen, men vi håber det ikke.

Hvis du vil være sikker på at få besked, så meld dig til KLAR Forsynings sms-service.

16. november 2023

Generel meddelelse

Hvis du har stukket næsen uden for i dag, har du nok allerede opdaget at det. Det regner. Meget! Faktisk så meget, at der er vand på vejene, kloakkerne har svært ved at optage den megen regn, og Klar Forsynings pumper har svært ved at følge med.
DMIs vejrvarsel lyder på farligt vejr. Det betyder, at vejret kan påvirkede dine omgivelser og forstyrre trafik og forsyning. Derfor lyder meldingen:

  • Kør forsigtigt
  • Du kan risikere at møde en vej, der er afspærret på grund af vand på vejen (f.eks. er Tingvej lige nu spærret)
  • Er din bolig i risiko for at blive ramt af vand, er det dit eget ansvar at sikre den. Eventuel vandskade skal tages med dit forsikringsselskab.

Pas på jer selv og hinanden derude.

Beredskabet kan ikke hjælpe private

Beredskabet får rigtig mange opkald fra borgere, som har oversvømmelse på deres grund. Beredskabet kan dog ikke hjælpe private, men står herimod for større indsatser på veje og offentlige områder. Er din bolig i risiko for at blive ramt af vand, er det dit eget ansvar at sikre den. Eventuel vandskade skal tages med forsikringsselskabet.

Sådan sikrer du din bolig din bolig

Spar på vandet i Klippinge

NB. DU KAN BRUGE VAND SOM NORMALT I KLIPPINGE/MAGLEBY/HELLESTED IGEN.

KLAR Forsyning har tidligere i dag sendt en sms ud til alle de husstande, som er tilkoblet renseanlægget i Klippinge - det gælder ca. 1.000 husstande (se de omfattede ejendomme på et kort - inden for den lyserøde afgrænsning). De røde og blå markeringer viser de kloakerede ejendomme.

Kloaksystemet og renseanlægget i området er maksimalt belastet pga. den kraftige og vedvarende regn.

KLAR Forsyning opfordrer derfor kraftigt til, at minimere vandforbruget i hjemmet, så undgå at udlede mere vand til kloakken end nødvendigt. Vent med at gå i bad, sætte vaske/opvaskemaskine i gang, minimér toiletskyl mm.

Vi orienterer her, når du kan bruge vandet som du plejer igen.

Følg med på KLAR Forsynings hjemmeside

Hent sandsække på Materielgården

Der kommer mere regn, og vores kloaknet er under hårdt pres samtidig med, at vandet har svært ved at slippe ud af Tryggevælde Å.

Derfor har vi åbnet for, at du kan hente sandsække på Materielgården i Store Heddinge.

Både sand og sandsække ligger uden for hegnet, så du frit kan hente, når du vil. Du skal selv fylde sandsækkene.

Tingvej er spærret

I samråd med politiet har vi besluttet at spærre Tingvej for al gennemkørende trafik på grund af vand på kørebanen.

Behovet for at spærre vejen skyldes en kombination af fortsat høj vandstand i Køge Bugt samt store regnmængder.

Vi forventer, at vejen vil være spærret nogle dage, og opdaterer denne side, når vi ved mere.

Tingvej på Google maps