Store Heddinge: Hvordan anvender vi de kommunale lokaler bedst muligt?

Publiceret 02-11-2023

Stevns Kommune har mange lokaler i Store Heddinge, hvor kommunens egne institutioner samt foreninger og andre brugere har til huse. Nogle steder passer lokalerne fint til formålet, mens der andre steder mangler plads, eller der er ønsker om at udvikle nye tiltag.

Derfor er der fra politisk side sat gang i en omfattende proces, der skal skabe bedre plads til foreningerne og en bedre udnyttelse af lokalerne.

Vores foreninger og institutioner udvikler sig hele tiden, og derfor har vi behov for at se på vores fysiske rammer for at sikre, at vi udnytter dem bedst muligt. Derfor sender vi i den kommende tid en række scenarier for lokaler og brugere i høring. Jeg håber, at foreningerne vil hjælpe os med at lægge planen ved at komme med deres høringssvar, så vi fra politisk side har det bedste grundlag at træffe beslutning ud fra. Bjarne Nielsen, formand for Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

Der er mange muligheder i spil, og Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme (AEKT) har nu taget hul på lokaleprocessen ved at tage stilling til placering af musikskole og et nyt medborgerhus:

F.eks. har Stevns Musikskole længe haft brug for mere plads. Det får de mulighed for at få på skolen i Egestræde, hvor de har til huse nu. Dermed vil nogle af de foreninger, der også bruger huset, skulle flytte til anden adresse.

Udover at sikre den bedst mulige udnyttelse af de kommunale lokaler er der også et ønske om at ska-be et attraktivt medborgerhus i Store Heddinge, hvor byens borgere kan mødes. AEKT ønsker, at det skal ligge i Tinghuset, hvor Stevns Erhverv har til huse i dag, og Stevns Erhverv vil dermed skulle flytte til nye lokaler.

Der er rigtig mange muligheder, og her er blot nævnt to store hjørnesten i et samlet scenarie for lokaler og brugere i Store Heddinge. Hver sten skal derfor vendes i den høringsfase, som nu går i gang.

Alle foreninger er informerede om den forestående proces.

Høring og inddragelse

Efter behandlingen i AEKT sendes de forskellige beskrevne scenarier i høring. I perioden 13. november til 3. december vil berørte parter, f.eks. foreninger og brugere, få mulighed for at komme med et høringssvar. På baggrund af høringen skal et samlet scenarie for lokaler og brugere behandles politisk med henblik på endelig vedtagelse.     

Kontakt

Bjarne Nielsen
S:Formand for Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme
O:[Sted]