Omfattende inddragelse har bidraget til ny inklusionsstrategi

Publiceret 17-11-2023

I går aftes godkendte kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune en ny inklusionsstrategi: sammen MED børnene. Nu går arbejdet med at gennemføre strategien i gang.

Den overordnede vision for strategien er, at alle børn og unge skal indgå i bæredygtige fællesskaber og så vidt muligt i almenfællesskaber. Det er en ambitiøs vision, og skal vi indfri den, skal vi arbejde sammen på tværs af faggrupper. Næste skridt er at iværksætte en række såkaldte prøvehandlinger, hvor vi prøver strategien af i praksis, og det glæder jeg mig til at følge.
Henning Urban Dam Nielsen, borgmester

Forud for den godkendte strategi har Stevns Kommune gennemført en omfattende inddragelse blandt de forskellige interessegrupper omkring og med børnene. F.eks. inviterede kommunen i løbet af april og maj måned ca. 200 medarbejderrepræsentanter, faglige organisationer, ledere, forældrebestyrelsesmedlemmer og ikke mindst børn til at udpege retningen for strategien – en retning, som blandt andet peger på en udvidelse af det nuværende samarbejde mellem faggrupperne omkring børn med forskellige behov i vores dagtilbud, skoler og specialtilbud.

’Det ville have været en selvmodsigelse at udvikle en inklusionsstrategi uden at inkludere de parter, som skal arbejde med den eller bliver berørt af den. Derfor er jeg også rigtig godt tilfreds med den proces, vi har haft og de 23 kommentarer og høringssvar. Det takker jeg for, for inklusionsstrategien er en utrolig vigtig sag, hvor vi skal have 1+1 til at give 3 til gavn for det enkelte barn med særlige behov og for fællesskabet. Det tror jeg på, vi kan ved at udnytte vores ressourcer bedre og arbejde smartere’, tilføjer Anette Mortensen’, formand for Udvalget for Børn, Unge og Læring.

Som det næste skal kommunens medarbejdere arbejde med såkaldte prøvehandlinger. Prøvehandlingerne baserer sig på medarbejdernes og ledelsernes faglighed og gode idéer, der sammen med et øget kompetenceniveau vil bidrage til bedre trivsel for børn og unge i dagtilbud, skoler m.v. De første prøvehandlinger forventes at starte ultimo 2023, og alle aktører på tværs af børn- og ungeområdet kan indgive ønske om at iværksætte prøvehandlinger.

Sammen MED børnene

Inklusionsstrategien ’sammen MED børnene’ er udarbejdet med afsæt i Stevns Kommunes sammen-hængende Børne- og ungepolitik 2021-2024 og politikkens fem pejlemærker, som er:

  • Rettidig og forebyggende indsats
  • Stærk faglighed
  • Mødes af ambitiøse voksne, der ser potentialet hos alle børn og unge
  • Et liv i fællesskab
  • Høj mental trivsel

Med strategien sætter Stevns Kommune en klar politisk retning for inklusionsarbejdet, og samtidig beskrives de trædesten, som ledelserne og medarbejderne på kommunens børne- og ungeområde i fællesskab vil benytte i de næste to år for, at flere børn kan inkluderes i de almene fællesskaber og tilbud.

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester
Anette Mortensen
S:Formand
O:Udvalget for Børn, Unge og Læring