Mød borgmesteren i Hårlev

Publiceret 01-11-2023

Den 14. november kan du møde borgmesteren, når han flytter ’kontoret’ til Hårlev for en dag. Mødet i Hårlev er nr. tre i rækken af møder i de fire stevnske udviklingsbyer. De første var i Strøby Egede og Rødvig.

Henning Urban Dam Nielsen

Der sker en masse spændende ting i Hårlev lige for tiden, og jeg glæder mig over den udvikling, byen er inde i. Men måske ligger der uopdagede potentialer og venter på at blive samlet op, eller der kan være andet, mere generelt, som optager stevnsboerne lige nu? Det har jeg et stort ønske om at opnå en større indsigt i, og hvem ved, måske kan vi finde på gode løsninger i fællesskab?
Henning Urban Dam Nielsen, borgmester

I efteråret 2022 afholdt borgmesteren sit første ’udemøde’ i Strøby Egede, i foråret 2023 tog han turen til Rødvig og nu er turen kommet til Hårlev, hvor du kan møde ham den 14. november mellem kl. 11.00 og 19.00. Sidste møde i udviklingsbyerne bliver i Store Heddinge.

Møderne i udviklingsbyerne er et supplement til borgmesterens dialogmøder på rådhuset.

Jeg vil gerne i dialog med borgmesteren

Hvis du gerne vil i dialog med borgmesteren, skal du sende en mail til borgmester@stevns.dk. Mødet kan foregå hjemme hos dig selv, ude ved det sted, du vil tale om eller i Sundheds- og Frivillighedscentret.

Der er i princippet ingen grænse for, hvad I kan tale om.

Du kan være borger og have en god idé til et spændende projekt. Eller der kan være noget, du ikke synes, kommunen har løst godt nok.

Du kan også komme fra en forening eller en virksomhed, og have behov for at dele dine oplevelser eller ønsker.

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester