Vedvarende energi - resultat af spørgeskemaundersøgelsen

Publiceret 22-03-2023

Stevns Kommune har for nylig gennemført en spørgeskemaundersøgelse om holdningen til vedvarende energi. Nu er resultaterne tikket ind, og grundlæggende er tilgangen til den vedvarende energi positiv. Særligt i forhold til vindmøller til havs.

Jeg vil gerne takke de 1.129 stevnsborgere, som har givet deres besyv med. Det giver en tilbagemelding på 28 %, og det er jeg rigtig godt tilfreds med. Hvert eneste svar har givet os en værdifuld viden om stevnsboernes tilgang til vedvarende energi og det ansvar, vi som kommune kan tage på os. Den viden skal vi bruge i den næste fase, hvor vi først skal se nærmere på resultaterne og herefter have de politiske drøftelser.
Henning Urban Dam Nielsen, borgmester

I spørgeskemaundersøgelsen spurgte kommunen til stevnsboerne holdning – fordele og ulemper – til solenergi på land samt vinderenergi til lands og til vands. Hertil spurgte kommunen konkret til European Energys vindmølleprojekt ud for Stevns Klint.

Se alle resultater fra undersøgelsen

Spørgeskemaet er sendt til 4.000 stevnsboere digitalt og 26 % har fuldført, mens 2 % har besvaret det delvist. Med de i alt 1129 indkomne svar har vi et gyldigt grundlag for det videre arbejde.

Her følger nogle af de væsentligste resultater:

Holdning til vedvarende energi generelt

  • 71 % er generelt positive eller meget positive i forhold til havvindmøller. I forhold til vindmøller på land er positivprocenten 49 % og for solceller er den 65 %.
  • Andelen, der er negativt stemt eller meget negativt stemt, er på 15 % for havvindmøller, 31 % for vindmøller på land og 19 % for solcelleparker.

Holdning til vindmøller på land

  • Potentielle fordele: Et stort flertal, at der skal tages hensyn til alle de potentielle fordele, der er ved vindmøller på land. Størst flertal er der for at tage hensyn til produktion af vedvarende energi (81 %), herefter følger mulighed for at sikre lokal elproduktion (74 %) og endelig mulighederne for kompensation til lokalsamfundet (60 %).
  • Potentielle ulemper: Et stort flertal mener, at der skal tages hensyn til alle de potentielle ulemper, der er ved vindmøller på land. Størst flertal er der for at tage hensyn til støj og vibrationer fra møllerne (86 %) samt påvirkning af dyre- og fuglelivet (81 %), og ejendomsværdier og UNESCO verdensarv (70 %)

Holdning til vindmøller til havs

  • Potentielle fordele: Et flertal mener, at der skal tages hensyn til alle de potentielle fordele, der er havvindmøller. Størst flertal er der for at tage hensyn til produktion af vedvarende energi (87 %), herefter følger muligheden for at forbedre biodiversiteten (81 %) og muligheden for økonomisk kompensation til lokalsamfundet (72 %). Færre finder fordelen ved PtX-anlæg (Power to X) i forbindelse med havvindmøllerne vigtig (56 %).
  • Potentielle ulemper: Et flertal mener, at der skal tages hensyn til disse potentielle ulemper: Påvirkning af havmiljø (78 %), påvirkning af trækfugle og flagermus (69 %) samt støj og vibrationer (66 %). Et mindre flertal vægter hensynet til kulturarv og UNESCO verdensarv (60 %) og påvirkning af ejendomsværdier (53 %). Et mindretal mener, at det er vigtigt eller meget vigtigt at tage hensyn til forstyrrelse af havudsigt og rekreative værdier (44 %) samt møllernes belysning (46 %), lige som en fjerdedel har svaret hverken eller i denne forbindelse.
  • European Energy: 67 % er positiv stemt overfor European Energys havvindmølleprojekt ud for Stevns. Heraf er 28 % meget positivt stemt. 18 % er negativt stemt, og heraf er 10 % meget negativt stemt.

Holdning til solcelleparker

  • Potentielle fordele: Et stort flertal mener, at der skal tages hensyn til alle de potentielle fordele, der er ved solcelleparker. Størst flertal er der for at tage hensyn til at beskytte grundvandsinteresser (91 %), herefter følger produktion af vedvarende energi både generelt (86 %) og lokal energiproduktion (79 %).
  • Potentielle ulemper: Et stort flertal mener, at der skal tages hensyn til alle de potentielle ulemper. Størst flertal er der for at tage hensyn til dyre- og fuglelivet (81 %), herefter følger påvirkning af kulturarv og UNESCO verdensarv (70 %), genskin fra solcellerne 69 % og påvirkning af ejendomsværdier (65 %).
Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester