Flere unge i Stevns søger en erhvervsuddannelse

Publiceret 12-05-2023

Stevns Kommune leverer på den nationale målsætning om, at flere unge skal tage en erhvervsuddannelse. Således ligger Stevns fortsat højt i forhold til andelen af unge, som vælger at gå i den retning.

I år har 28,3 % af de stevnske unge valgt en erhvervsuddannelse som deres ungdomsuddannelse, og det glæder formand for Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, Bjarne Nielsen:

Det er meget glædeligt, at så mange unge fra Stevns vælger en erhvervsuddannelse. Det har vi behov for som samfund, hvis vi fortsat skal kunne løse alle de opgaver, vi har.

Med 28,3 % ligger Stevns 9 % over landsgennemsnittet, og har de seneste år hvert år sendt mellem en fjerdedel og en tredjedel videre til en erhvervsuddannelse. Stevns Kommune har derfor gode forudsætninger for at kunne indfri 2025-målsætningen om, at 30 % af de unge efter grundskolen søger en erhvervsuddannelse.

En meget stor andel af de stevnske lønmodtagere (godt 1.200) arbejder indenfor byggeri og dertil kommer et anseeligt antal håndværksmestre. På den baggrund har stevnske unge let adgang til viden om, hvordan det er at arbejde indenfor en lang række bygge- og anlægsfag, hvilket kan være med til at inspirere flere til en erhvervsuddannelse.

De fire klare mål for erhvervsuddannelsernes udvikling

Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.
Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.
Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt.
Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes.

Bjarne Nielsen
S:Formand
O:Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme