Fjernvarmeprojekt godkendt i Store Heddinge

Publiceret 26-05-2023

I går godkendte Kommunalbestyrelsen projektforslaget om fjernvarme i Store Heddinge.

Stevnsborgerne får glæde af fjernvarme i fremtiden. Arbejdet med at lave fjernvarme på ansvarlig økonomisk vis er i fuld gang og i går blev det første projektforslag til fjernvarme godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Fjernvarme fremtidssikrer vores varmeforsyning og giver stevnsborgerne større tryghed med stabil og billig varme. Det er både vigtigt, fordi vi lever i usikre tider, hvor vi har oplevet store prisudsving på varme og energi, men varme spiller også en nøglerolle i den grønne omstilling. Derfor er godkendelsen et stort og vigtigt skridt mod en mere klimaneutral fremtid i Stevns.
-Henning Urban Dam Nielsen, borgmester

Forvaltningen i Stevns Kommune vurderer, at projektforslaget om fjernvarme i Store Heddinge vil give varme, som kan konkurrere prismæssigt med andre varmesystemer, til byens indbyggere. Vurderingen er afgørende for, at Kommunalbestyrelsen har godkendt projektet.

Opbakningen er afgørende

Hvis Store Heddinge skal have fjernvarme, skal der være kunder nok. Derfor skal mindst 60 procent af ejendommene i området give bindende tilsagn om, at de vil være med i fjernvarmeordningen, før projektet bliver til noget.

Kunderne får mulighed for at give tilsagn, når vi kender den endelige pris for fjernvarmen.

’Vi står med et økonomisk ansvarligt projekt, som er med til at fremtidssikre varmeforsyningen i Stevns, så jeg håber meget, at borgere og virksomheder i Store Heddinge kan se værdien i at komme med ombord,’ udtaler Flemming Petersen, udvalgsformand i Plan, Miljø og Teknik og uddyber: ’Vi søger støttemidler fra Fjernvarmepuljen som en del af finansieringen og sender ansøgningen allerede nu, imens projektforslaget er i høring.’

’Stevns Kommune har en del store bygninger i Store Heddinge, så vi arbejder naturligvis på at få dem med i projektet,’ understreger udvalgsformanden.

Næste skridt: Nyt forsyningsselskab og tilbud til borgerne

Den fremtidige fjernvarme i Stevns skal drives af KLAR Forsyning. Derfor bliver selskabet Stevns Energi A/S etableret til at løse opgaven. Kommunalbestyrelsen vedtog i går, at selskabet bliver stiftet.

1440 ejendomme i Store Heddinge får tilbud om fjernvarme i løbet af 2024.

Stevns Kommune forventer, at det fysiske arbejde i forbindelse med fjernvarme i Store Heddinge starter i 2025.

Tre fjernvarmeprojekter i Stevns

Kommunalbestyrelsen har godkendt Stevns Kommunes Strategiske Varmeplan på mødet den 15. december 2022. Varmeplanen blev opdateret ved Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet 16. februar 2023.

Varmeplanen skal udmøntes ved tre konkrete projektforslag for Store Heddinge, Hårlev og Strøby Egede & Valløby.

Ifølge Energistyrelsens cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse skal Kommunalbestyrelsen som udgangspunkt godkende projektforslagene senest i 2023.

Kontakt

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester
Flemming Petersen
S:Formand
O:Udvalget for Plan, Miljø og Teknik