Stevns Energi har set dagens lys

Publiceret 04-07-2023

Tidligere i år godkendte kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune en strategisk varmeplan, som gør det muligt at udfase naturgas som varmekilde.

Foreløbig er Store Heddinge, Hårlev og Strøby Egede/Valløby udpeget som områder med potentiale for at udvikle fjernvarme, men før det kan ske, skal der etableres et fjernvarmeselskab, Stevns Energi A/S. Selskabet er nu etableret, og det blev markeret ved en lille højtidelighed på rådhuset i Store Heddinge.

Henning Urban Dam Nielsen og Lars Therkildsen.

Det er en meget vigtig milepæl for Stevns, vi har passeret nu. Den grønne omstilling er den måske vigtigste dagsorden i mange år, og noget vi politisk er nødt til at tage ansvar for sammen med borgerne. Vi skal handle før, det er for sent, og derfor glæder det mig, at vi har taget endnu et stort skridt frem med fælles varmeløsninger. Samtidig har vi behov for at gøre os uafhængige af fossile brændsler, og det kan vores egne, fælles varmeløsninger bidrage til.
Henning Urban Dam Nielsen, borgmester

Lars Therkildsen, bestyrelsesformand i KLAR Forsyning tilføjer:

Vi er stolte af, at KLAR Forsyning har fået ansvaret for at etablere og levere fjernvarmen til Stevns. Omlægningen fra private varmekilder til en fælles fjernvarmeforsyning kan bidrage markant til den grønne omstilling i kommunen, og er samtidig en mere sikker og prisvenlig varmeløsning for kunderne. Derfor glæder vi os til at komme i gang.

Fakta

Stevns Kommune har indtil nu været en af de eneste danske kommuner, som ikke har haft fjernvarme.

Stevns Energi A/S, som drives af KLAR Forsyning, skal virkeliggøre Stevns Kommunes strategiske varmeplan. I planen har Stevns Kommune udpeget Store Heddinge, Hårlev og Strøby Egede/Valløby som de steder, hvor kommunen vil arbejde for at etablere fjernvarme..

Det første projektforslag for Store Heddinge er udarbejdet. Produktionsanlægget skal bestå af en 6 MW luft til vand-varmepumpe, en 0,3 MW spildevandsvarmepumpe, et 6 MW gaskedelanlæg til spids- og reservelast samt en eller flere varmeakkumuleringstanke.

Som led i det videre arbejde søger Stevns Energi fjernvarmepuljen om støtte. Tilskudsbehovet er b-regnet til 17,4 mio. kr. svarende til 20.000 kr. per kunde i forsyningsområdet i Store Heddinge. Det svarer yderligere til 8 % af de samlede udgifter til produktionsanlæg og ledningsnet.

1440 ejendomme i Store Heddinge får tilbud om fjernvarme i løbet af 2024. Stevns Kommune forventer, at det fysiske arbejde i forbindelse med fjernvarme i Store Heddinge starter i 2025.
De første borgere i Store Heddinge vil forventeligt kunne tænde for fjernvarmen i vinteren 2026/2027.

Billeder

Hent billeder til fri afbenyttelse mod angivelse af kilde her:

Henning Urban Dam Nielsen og Lars Therkildsen giver hånd på det nye fjernvarmeselskab
Gruppebillede med nøglepersoner: Frands Søbjerg Hansen, chef for Plan og Anlæg i KLAR Forsyning, Henning Urban Dam Nielsen, borgmester i Stevns Kommune, Lars Therkildsen, bestyrelsesformand i KLAR Forsyning, Line Wilchen Hollesen, adm. direktør i KLAR Forsyning, Birgitte JTK Nielsen, centerchef i Teknik & Miljø, Stevns Kommune, Lise Fogh, projektleder i Stevns Kommune, Flemming Petersen, formand for Udvalget for Plan, Miljø og Teknik, Stevns Kommune

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester
Lars Therkildsen
S:Bestyrelsesformand
O:KLAR Forsyning A/S