Nytårsudtalelse fra borgmesteren

Publiceret 01-01-2023

Godt nytår.

Det er en ære at blive sat i spidsen for et fortsat tillidsfuldt, bredt politisk samarbejde hen over midten. Både vores tidligere borgmester og jeg mener, at det giver de bedste muligheder for gode og holdbare løsninger, som tjener Stevns bedst.

Tilliden og samarbejdet bestod sin prøve, da vi, på en meget vanskelig baggrund, sammen og med et flertal i kommunalbestyrelsen bag os, fik et ansvarligt budget i hus, sikrende både drift, anlæg og plads til udvikling.

Når jeg ser tilbage på 2022, skal fremhæves fire forhold, som har sat sine forskellige spor:

- Corona fylder nu mindre i vores hverdag. Det fik alligevel ikke lov til at være ”almindelig hverdag” længe, for så kom krigen i Ukraine med bl.a. efterfølgende energikrise. Jeg håber, at alle fremover kommer nådigt igennem denne tid, hvor store udfordringer står foran os.

- Køge Bugt har flere udfordringer, men vi vandt en lille ’delsejr’, da klapning af slam i bugten blev indstillet. Arbejdet for at sikre havmiljøet i bugten kommer også til at fylde de kommende år. Aktuelt arbejder vi på at forhindre Holmene, som er ni kunstige øer, der ønskes etableret ved Hvidovre.

- Kystsikringsprojektet ”Strøby Egede og vandet” er lige nu i høring. Projektet er et godt eksempel på det gode, der sker, når kommune og lokalbefolkning går sammen. Det er en både givende og lærerig proces. Jeg ser meget frem til det fortsatte samarbejde omkring den fælles kystsikring.

- Stevns Klint Experience fik en flot, royal indvielse. Jeg opfordrer alle til at lægge vejen forbi Boesdal. Der står nu udvendigt et smukt, unikt bygningsmæssigt resultat, og indvendigt en utrolig spændende udstilling, omhandlende et vigtigt kapitel i Jordens udvikling.

Velkommen til 2023

Seks kommuner langs Køge Bugt fortsætter, sammen med Stevns, kampen for en ren bugt med et sundt havmiljø. Lige nu lider bugten under en urimelig overlast af menneskers påvirkning. Bugtens økosystem er på spil ved dumpning af slam, anlæggelse af kunstige øer mv.

Sidste år fik Stevns i flere omgange nye, flotte donationer fra fonde, som hjælper os ved at støtte udviklingen af verdensarvsdestinationen, primært i Boesdal Kalkbrud og Højerup. Det er store projekter, som bidrager til at udvikle Stevns som mål for gode oplevelser for både lokale og turister. Det glæder jeg mig til at se udfolde sig.

Et nyt opgaveudvalg begynder sit arbejde med grøn omstilling og bæredygtige boliger i overensstemmelse med vores boligpolitik. Vi starter også arbejdet omkring udvikling af to nye boligområder i Rødvig og Hårlev. Omdrejningspunktet er bæredygtighed. Jeg tror på fremkomsten af nogle meget spændende boligområder, som kan være interessante at tilflytte fra nær og fjern.

Arbejdet med at finde et grundlag for etablering af fjernvarme i Hårlev, Store Heddinge og Strøby Egede er igangsat, og er ligeledes meget spændende at følge.

Mine politiske kolleger skal takkes for et godt samarbejde. Mange frugtbare debatter giver lys på et interessant og udviklende år i vores kommune.
Medarbejderne i Stevns Kommune, hvad enten det er bag en computer eller i den borgernære velfærd, yder hver dag yder en utrættelig indsats for borgerne i Stevns. Det oplever jeg som borgmester, og derfor en stor, personlig tak til vores ansatte.

Godt nytår
Henning Urban Dam
Borgmester, Stevns kommune

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester