Store Heddinge først med fjernvarme

Publiceret 16-02-2023

I september besluttede kommunalbestyrelsen at sætte en foranalyse i gang for at undersøge mulighederne for at etablere fjernvarme i Strøby Egede, Hårlev og Store Heddinge.

Nu foreligger resultatet af foranalysen, og kommunalbestyrelsen har på den baggrund besluttet at gå videre med at udarbejde et konkret projektforslag for Store Heddinge.

Vi har valgt Store Heddinge som det første projekt, fordi det har vist sig at være det projekt med det største samfundsøkonomiske over-skud og den laveste minimumstilslutning. Nu går vi i gang, og så glæder jeg mig til at se det realiseret.
Henning Urban Dam Nielsen, borgmester

Fjernvarmeplanerne i Hårlev og Strøby Egede bliver omsat til konkrete projekter senere, men først skal der etableres et fjernvarmeselskab i regi af KLAR Forsyning.

’Jeg er imponeret over så hurtigt, vi er kommet hertil, for det er en kompliceret proces, vi arbejder med. Forløbet med foranalyserne er gået godt, og vi står nu et godt sted forud for den videre proces, hvor vi skal omsætte foranalysen for Store Heddinge til et konkret projekt, vi kan udføre i praksis og herefter etablere det nye fjernvarmeselskab, som skal gennemføre projektet. Håbet er, at borgerne i Store Heddinge tilslutter sig, så de kan skrue op for fjernvarmen senest inden udgangen af 2028’, fortæller Flemming Petersen, der er formand for Udvalget for Plan, Miljø og Teknik.

En del af arbejdet med de konkrete projektforslag handler også om at finde ud af, om der i dag findes overskudsvarme fra industri, vi kan udnytte.

’Det er oplagt at undersøge, om der i dag findes overskydende varme fra industri, som kan indgå i fjernvarmen. Det kunne f.eks. være fra De Forende Dampvaskerier i Store Heddinge, PK Chemicals i Hårlev, og tiden vil vise, om det kan lade sig gøre, og om det kan betale sig. Kan det det, er det selvfølgelig oplagt at drage nytte af’, slutter Flemming Petersen.

Valløby kommer også med

I den første screening stod det klart, at Hårlev, Store Heddinge og Strøby Egede var de tre byområder, hvor det samfundsøkonomisk kunne betale sig at udvikle fjernvarme.

Det blev meldt ud i breve til de berørte borgere før jul – både til de borgere, som er omfattet af de kommende forsyningsområder og de, som ikke er.

Arbejdet med foranalyserne har imidlertid vist, at det samfundsøkonomisk bedst kan betale sig, hvis Strøby Egedes forsyningsområde også omfatter Valløby. Derfor får borgere og virksomheder i Valløby snart et ny brev om, at de kan få fjernvarme alligevel, hvis tilslutningen er stor nok.

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester
Flemming Petersen
S:Formand
O:Udvalget for Plan, Miljø og Teknik