Debat: Skal Stevns tage et større ansvar for produktion af grøn strøm lokalt?

Publiceret 22-02-2023

Verden forandrede sig den 24. februar 2022. Det var dagen hvor Rusland indledte krigen i Ukraine, og – udover krigens gru – samtidig satte store dele af verdens energiforsyning under pres. Et pres som betyder, at vi som nation er nødt til at accelerere den grønne omstilling. Den omstilling er vi selvfølgelig allerede i fuld gang med som følge af den globale klimakrise, men med krigen i Ukraine er vi nødt til at accelerere omstillingen endnu mere, så vi kan blive uafhængige af russisk naturgas.

Krigen i Ukraine, stigende energipriser og vores behov for grøn omstilling har derfor fået mig til at tænke på, om vi som borgere i Stevns er nødt til at tage et større ansvar end vi gør nu? Har vi allerede nu et rimeligt niveau for det ansvar, vi tager på os, eller må vi hæve barren yderligere – og acceptere de konsekvenser, som følger med, når der skal gives tilladelse til at opføre vindmøller til vands og til lands eller solcelleparker på land?

Det er spørgsmål, kommunalbestyrelsen er optaget af, og derfor har vi sat ekstra stort fokus på det her i første halvår af 2023.

Men først lidt fakta:

Ambitiøse mål og lokale udfordringer

I 2019 lå Stevns’ strømforbrug på knap 100.000 MWh, og heraf kom blot en fjerdedel af strømmen fra vindmøller og solceller på Stevns. I 2030 forventer vi, at strømforbruget i Stevns vil ligge på omkring 120.000 MWh, ud fra Energistyrelsens generelle fremskrivninger.

For at sætte tingene i perspektiv betyder det f.eks., at hvis Stevns Kommune skal være selvforsynende med grøn strøm i 2030, skal der opføres:

  • 10 vindmøller på 150 meter på land,
  • 138 hektar solceller eller
  • 1,8 havvindmøller på 256 meter

Én af de tre ting eller en kombination af de tre ting.

Her er der altså blot tale om, at vi kan dække vores eget strømforbrug i Stevns. Hvis vi skal påtage os vores andel af den nationale målsætning om at firedoble produktionen af grøn strøm på land inden 2030, vil vi skulle give plads til endnu flere vedvarende energianlæg. Her skal vi jo huske på, at Stevns er en del af noget større og nyder godt af de store og meget strømforbrugende, nationale ’goder’, som f.eks. datacentre placeret uden for Stevns, uden at bidrage til produktionen af den strøm, det kræver at holde datacentrene kørende.

Men! For der er et men. Vi er underlagt forskellige lovgivninger, som vi skal tage i forhold til placering af en vindmølle- eller solcellepark. F.eks. skal vi tage hensyn til naboer, kystnærhed, erhvervsudvikling, naturområder, kulturarv og landbrugsinteresser.

Alt dette gør, at der reelt er forholdsvis få arealer i Stevns, hvor vi kan opføre vindmøller på land og solcelleparker.

Vedvarende energi på dagsordenen

I denne tid sætter vi som nævnt politisk fokus på vedvarende energi i kommunalbestyrelsen, for vi er nødt til at blive klogere, hvis vi skal kunne tage ansvarlige beslutninger på stevnsboernes vegne.

Vi har holdt temamøde i kommunalbestyrelsen og møder med særlige interessenter. Den 13. februar afholdt vi et borgermøde i Rødvig, hvor interesserede stevnsboere gav deres besyv med, og om ikke så lang tid sender vi et spørgeskema ud til 4.000 stevnsboere, hvor vi spørger til deres holdning til vedvarende energi.

Det gør vi, fordi vi står overfor at skulle tage vigtige beslutninger om Stevns’ rolle i den grønne omstilling. Mit håb er, at vi fælles kan gå mere oplyste ind i den næste faste af den grønne omstilling i forhold til de fordele og ulemper, der er ved de forskellige løsninger.

Kan vi fortsætte som nu?

Historisk set kan tidligere generationer bryste sig af at have efterladt en bedre verden end de overtog. Spørgsmålet er, om vi kommer til at kunne sige det samme?

Vi er i Stevns Kommune nødt til at tage stilling til og drøfte, hvilket ansvar vi vil tage. Men vi skal ikke gøre det med hovedet under armen. Det er i orden at stille krav undervejs, for vi skal ikke kun leve med generne fra vindmøller og solceller. Vi skal også profitere af fordelene, og vi skal kunne se os selv i de projekter, vi involverer os i.

Jeg ser frem til den fortsatte samtale om Stevns’ ansvar for den grønne omstilling.

Henning Urban Dam Nielsen
Borgmester

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester