Stevns Kommune får støtte til at hjælpe unge i psykisk mistrivsel

Publiceret 21-12-2023

Stevns Kommune er blandt de 27 heldige modtagere af en del af de 73 mio. kroner, som regeringen og forligskredsen bag sygedagpengereformen har afsat til at hjælpe unge i psykisk mistrivsel.

Borgmester, Henning Urban Dam Nielsen udtrykker stor glæde over tildelingen:

Det er rigtig godt nyt for Stevns. Med de 3,8 mio. kr. over tre år kan vi yde en vital støtte til unge med psykiske udfordringer, som er tilknyttet enten regionens behandlingspsykiatri eller vores egen socialpsykiatri. Og vi kan udvide vores hjælp til unge, som viser tegn på psykisk mistrivsel, så vi kan forebygge, at de får brug for hjælp fra det psykiatriske system.

Formand i Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, Bjarne Nielsen supplerer med, hvordan Stevns Kommune planlægger at anvende støtten:

’Vi vil bruge en del af midlerne til at opnormere timerne til sagsbehandling for at sikre, at den enkelte unge får den nødvendige opmærksomhed og støtte, fordi hver sagsbehandler dermed vil have færre sager at håndtere. Derudover vil vi også frikøbe medarbejdere på rusmiddelcentret og i socialpsykiatrien, så de unge får en mere tværfaglig indsats’.

Hensigten er at sikre en mere målrettet, tværfaglig og hyppig indsats for de unge i tråd med de positive resultater, kommunen har med IPS-modellen (Individuelt Planlagt job med Støtte). Tidligere evalueringer har vist, at deltagere i IPS-programmer oplever markant højere tilfredshed med den hjælp, de modtager, og at en større andel kommer i job eller uddannelse.

Støtten til Stevns er en del af en national indsats for at adressere den stigende udfordring med unge i psykisk mistrivsel.

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester
Bjarne Nielsen
S:Formand
O:Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme