Opfordring fra KLAR Forsyning: Fjernvarmen har brug for dig

Publiceret 20-12-2023

Pressemeddelelse fra KLAR Forsyning:

Torsdag aften blev de sidste to projektforslag for fjernvarmen behandlet af kommunalbestyrelsen, og de tre større bysamfund på Stevns er nu endnu et skridt tættere på at kunne få fjernvarme. Nu kan borgerne sætte yderligere skub i fjernvarmen ved at vise deres interesse.

Der er stort potentiale for at etablere kommunal fjernvarme til tre bysamfund i Stevns Kommune; Store Heddinge, Hårlev samt Strøby Egede med Valløby. Det blev fastlagt med Stevns Strategiske Varmeplan.

Derfor arbejder KLAR Forsyning nu på at bringe fjernvarmen til Stevns.

”Fra 2035 skal vi sige farvel til naturgassen i hele Danmark og derfor skal alle, som i dag opvarmer deres hjem med naturgas, kigge sig om efter alternative varmeløsninger. For borgerne i de tre bysamfund i Stevns, er der ingen tvivl om, at fjernvarmen er et supergodt alternativ til naturgassen – både hvad angår prisstabilitet og driftssikkerhed. En fornuftig fremtidsinvestering, som samtidig bidrager stort til den grønne omstilling. Derfor glæder vi os til at kunne bringe fjernvarmen til Stevns, og det håber vi også, borgerne gør”, siger Line Wilchen Hollesen, adm. direktør i KLAR Forsyning.

Projektforslaget for Store Heddinge er allerede godkendt, og torsdag aften blev projektforslag for også Hårlev og Strøby Egede med Valløby godkendt af kommunalbestyrelsen. Alle tre projektforslag er godkendt på betingelse af, at der opnås tilskud fra fjernvarmepuljen.

Næste skridt bliver derfor at søge om tilskud fra fjernvarmepuljen, når den åbner op igen for 2024.

”Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre den bedste pris på fjernvarmen for Stevnsborgerne. Derfor søger vi også om at få del i nogle af de midler, der er afsat i varmepuljen til at hjælpe fjernvarmeselskaber med at udvide fjernvarmenettet i nye områder. Det er højeste prioritet for os, at fjernvarmen er det konkurrencedygtige valg sammenlignet med andre varmeløsninger”, siger Line Wilchen Hollesen.

Fjernvarmen har brug for din støtte

Selvom tilskud fra fjernvarmepuljen er vigtigt for den samlede økonomi, er der noget andet, som har endnu større betydning, nemlig tilslutningsprocenten.

”Fjernvarmen kommer kun til Stevns, hvis det rent økonomisk kan hænge ordentligt sammen for borgerne. Og det kan det altså kun, hvis tilslutningen i byen er høj nok. Det særlige ved fjernvarme er nemlig, at fjernvarmeselskabet ikke skal tjene penge. Det skal bare løbe rundt. Det vil sige, at jo flere som deler omkostningerne, jo billigere vil fjernvarmen kunne blive”, siger Nina Marie Holmboe, projektchef for fjernvarme i KLAR Forsyning.

Derfor kommer Nina Marie Holmboe nu med en opfordring til alle de borgere, som er interesserede i fjernvarmen: ”Gå ind på vores hjemmeside og tilkendegiv din interesse for fjernvarmen. Og prik også gerne din nabo på skulderen. Vi kan ikke levere fjernvarmen til Stevns uden din støtte”, udtaler projektchefen.

Interessetilkendegivelserne bruger KLAR Forsyning til at få et overblik over, hvor stor interessen er i den enkelte by. Tilkendegivelsen er ikke bindende, men den er med til at sætte yderligere skub i fjernvarmeprojektet.

I starten af 2024 vil KLAR Forsyning desuden invitere borgere i de tre bysamfund til dialogmøder om fjernvarmen. Her er det formålet i fællesskab at blive klogere på ønsker, drømme og tvivl om den kommende fjernvarme. Dialogen vil være mellem borgere og KLAR Forsyning, men også borgere imellem. Invitation til dialogmøderne bliver sendt ud i starten af 2024 via digital post og lagt på hjemmesiden.

Fakta

  • Tilkendegiv din interesse: Er man interesseret i fjernvarmen, er det vigtigt at vise sin interesse i formularen her: www.klarforsyning.dk/jeg-vil-have-fjernvarme.
     
    Interessetilkendegivelen er ikke bindende, men bidrager blot til at give KLAR Forsyning og Stevns Kommune et overblik over, hvor stor interessen er for at etablere kommunal fjernvarme.

  • Tilslutningsprocent: I projektforslagene er der lige nu lagt op til, at der skal være en vis tilslutning i den enkelte by, for at etableringen af fjernvarmen vil være rentabelt. For Store Heddinge er tilslutningsprocenten lige nu på 60 procent, for Hårlev er den 75 procent, mens den for Strøby Egede og Valløby er på 70 procent.

  • Projektforslag for de tre nye fjernvarmeområder: Projektforslaget for Store Heddinge blev godkendt i slutningen af maj, og torsdag aften den 14. december blev også projektforslag for Hårlev og Strøby Egede med Valløby godkendt på betingelse af støtte fra fjernvarmepuljen. Nu er næste skridt derfor at søge om tilskud fra fjernvarmepuljen. Puljen for 2023 løb tør for midler allerede i maj i 2023, men nu håber KLAR Forsyning på at få tilskud til fjernvarmeudrulningen i Stevns, når puljen åbner for 2024. Der ansøges for omkring 50 mio. kr. fra fjernvarmepuljen.

  • Tidsplan: Den foreløbige tidsplan for de tre udbygningsområder ligger her www.klarforsyning.dk/varme/planen-fjernvarme. Projektplanen er blandt andet afhængig af, hvor mange og hvor hurtigt borgerne tilslutter sig fjernvarmen. Tidsplanen opdateres løbende.

  • Nyt om fjernvarmen: KLAR Forsyning vil løbende udsende nyheder og vigtig information om fjernvarmen i nyhedsbrevet, som man tilmelder sig på ved at tilkendegive interesse i formularen. KLAR Forsyning vil også løbende nyheder og vigtig information på hjemmesiden og på Facebook.

  • Fjernvarmeambassadør: Interesserede borger, som vil hjælpe med at sprede det varme budskab og øge chancen for at fjernvarmen kommer til deres by, kan ved tilkendegivelse af interesse på hjemmesiden skrive sig op til at blive fjernvarmeambassadør. Man er desuden også meget velkommen til at henvende sig til projektchef for fjernvarme, Nina Marie Holmboe.