Nytårsudtalelse 2023

Publiceret 30-12-2023

Kære Stevnsborgere, GODT nytår!

Det har været et nyt, travlt år i Stevns. Heldigvis har vi et bredt, politisk fundament at stå på, og det gør det alt andet lige lettere at lave gode aftaler om alt lige fra drift og udvikling af kommunen til næste års budget.

Tilbageblik

Jeg er rigtig godt tilfreds med, at 5 partier står bag budgettet for næste år, og at vi kom i mål med en langsigtet aftale, hvor vi er lykkedes med at fastholde den ansvarlige kurs for Stevns Kommune ved at holde skatten i ro og ved at have skabt strukturel balance allerede i 2024. Samlet set er der tale om en ansvarlig budgetaftale, hvor vi sikrer det bedst mulige grundlag for den fremtidige drift og udvikling af Stevns Kommune.

For mig rundede vi en vigtig milepæl, da kommunalbestyrelsen i oktober måned godkendte en ny klimaplan for Stevns Kommune. Planen sætter retningen for vores grønne omstilling i de kommende år, og har som mål, at vi som kommune reducerer drivhusgasudledningen med en tredjedel i 2030 sammenlignet med 2019, og at vi skal være CO2-neutrale i 2050. Det er en ambitiøs plan, men mindre mener jeg ikke, kan gøre det, hvis vi skal bremse klimaforandringerne.

Desværre oplevede vi ved selvsyn, hvad det er klimaforandringerne betyder for os den 20.-21. oktober, da stormen kom fra øst og efterlod store ødelæggelser i Stevns. Værst gik det ud over havnene i Bøgeskoven, Rødvig og Lund. Den slags ødelæggende vejrhændelser har vi næppe set det sidste til, og derfor prøver vi i Stevns – sammen med andre kommuner – at fremme en generel debat om, hvordan vi som samfund løser et problem som dette i fællesskab.

Velkommen til 2024

Når jeg kigger ind i 2024, venter der spændende opgaver på os. Vi skal i gang med at bygge et nyt plejecenter i Store Heddinge, Solhaven, som skal ligge i tilknytning til Stevnshøj. Byggeriet har ladet vente på sig, men nu skal vi i gang, og forhåbentlig kan de første beboere flytte ind omkring årsskiftet 2025/26.

Vi har stor fokus på vores ældreomsorg, og derfor ser vi på flere ting til næste år. Vi vil organisere mindre tværfaglige teams og skabe mere fleksibilitet i vores opgaveløsning, så vi får vores faglighed forrest. Vi vil sikre, at der kommer færre medarbejdere i de ældres hjem, så vi opnår en større genkendelighed, tryghed og tillid og så kommer vi til at se mere til velfærdsteknologi som en del af vores måde at løse opgaverne på.

I 2024 skal vi også i gang med næste fase af vores projekt med fælles kystbeskyttelse i Strøby Egede og Strøby Ladeplads. Det er mere aktuelt end nogensinde. Strategien blev godkendt tidligere i år, og nu er vi klar gå i gang med konkrete delprojekter. Vi skal f.eks. snart holde møder med de borgere, som bor tættest på vandet, vi skal arbejde os tættere på, hvordan vi finansierer kystbeskyttelsen og så ser vi på, hvordan vi, med udgangspunkt i strategien, kan se på løsninger, som er mere robuste end der først var lagt op til.

Som en del af vores politiske vision for Stevns i denne valgperiode nedsatte vi et særligt opgaveudvalg for bæredygtige boliger. Udvalget kom frem med et forslag til ’Stevnslandsbyen’, og vi har udpeget et område i Hårlev, hvor vi kan udvikle et nyt, bæredygtigt område. Hårlev består primært af klassiske parcelhuse, og med det nye boligområde prøver vi noget nyt i forhold til materialevalg, energiforbrug, måden vi håndterer vand på, biodiversitet og ikke mindst fællesskaber.

Tak til mine politiske kolleger for et godt samarbejde, hvor der altid er plads til gode dialoger og udveksling af synspunkter. Og tak til alle vores ansatte – ledere og medarbejdere – som hver dag yder deres bedste for Stevns, og de mennesker, som bor her. For det er menneskerne i Stevns, det hele handler om. Tak også til alle jer, som bidrager aktivt til at gøre Stevns til et bedre og mere levende sted. F.eks. ved at deltage i dialoger og samtaler, høringer, borgermøder osv. og dermed giver jeres indspark til at udvikle Stevns. Det ville jeg ikke være foruden.

Godt nytår
Henning Urban Dam
Borgmester, Stevns kommune