Førstebehandling af budget '24

Publiceret 31-08-2023

Her til aften førstebehandlede kommunalbestyrelsen forvaltningens forslag til budget ’24 samt overslagsårene 2025-2027. Budgettet blev helt efter normal praksis sendt videre til politisk forhandling.

Partiernes ændringsforslag til budgettet skal være afleveret senest den 25. september 2023, hvorefter det godkendes endeligt på kommunalbestyrelsens møde torsdag den 12. oktober.

Stevns Kommune har i år ikke det samme behov for at gennemføre besparelser, som vi har set tidligere. Det skyldes de foregående års budgetaftaler, som har haft fokus på at skabe et budget i Stevns i bedre balance.

Vi har dog stadig behov for at skabe et økonomisk råderum, så vi fortsat kan udvikle kommunen med nye anlæg. De kommende politiske forhandlinger bestemmer, hvordan vi skaber det råderum.

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester