Bjarne Nielsen i lovligt forfald frem til den 1. oktober

Publiceret 31-08-2023

Bjarne Nielsen har søgt om lovligt forfald fra sit politiske virke i kommunalbestyrelsen på grund af stort arbejdspres i sin virksomhed. Her til aften godkendte kommunalbestyrelsen hans ansøgning, hvorfor John Dalsgaard Jensen som suppleant indtræder i kommunalbestyrelsen i stedet.

Bjarne Nielsens lovlige forfald trådte i kraft den 21. august og løber forventeligt frem til den 1. oktober 2023.

Bjarne Nielsen er formand for Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme og har desuden sæde i Økonomiudvalget samt flere andre politisk udpegede repræsentationer.

Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

John Dalsgaard Jensen indtræder i udvalget. Udvalget konstituerer sig med ny formand i Bjarne Nielsens fraværsperiode på det førstkommende møde den 6. september 2023.

Økonomiudvalget

Karsten Skov (V) indtræder i udvalget i Bjarnes Nielsens fraværsperiode.

Øvrige udpegninger

Udover de to udvalg er Bjarne Nielsen udpeget som politisk repræsentant i Stevns Erhverv, Kulturregion Storstrøm mv.

Det blev besluttet, at der ikke udpeges suppleanter ift. Bjarne Nielsens øvrige udpegninger.

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester