Ny skov ved Klippinge?

Publiceret 02-09-2022

Stevns Kommune ønsker at arbejde videre på at skabe en ny skov ved Klippinge. Det besluttede kommunalbestyrelsen på et møde i går. Beslutningen kommer oven på en proces, hvor bl.a. borgerne i Klippinge har haft mulighed for at give deres besyv med.

Det samlede område skal have et areal på 11 ha og give stevnsboerne et nyt, stort rekreativt område at udfolde sig i tæt på Klippinge Bypark.

Med den nye skov vil vi omdanne et stykke kommunal jord svarende til godt 15 fodboldbaner til et rekreativt skovområde til glæde for stevnsboerne. Vi gør det dog ikke kun for at skabe gode forhold for mennesker, men også for at skabe bedre levevilkår for planter og dyr gennem øget biodiversitet.
Henning Urban Dam Nielsen, borgmester

Området hvor skoven skal ligge, er lige nu forpagtet ud til agerbrug. Når den nuværende forpagtningsaftale udløber i oktober 2022, vil denne ikke blive forlænget.

’Det har hele vejen i gennem været vigtigt for os, at skoven bliver til i et fælles ønske med borgerne i Klippinge, og derfor har vi afholdt et borgermøde, hvor vi har udvekslet idéer og ønsker til den kommende skov. Der var generelt stor opbakning til skoven’, supplerer Flemming Petersen, formand for Udvalget for Plan, Miljø og Teknik.

Han tilføjer:

’Nu har Klippingeborgene og vi et fælles ønske om at etablere en skov, så nu nedsætter Stevns Kommune en arbejdsgruppe med borgere fra Klippinge, så vi sikrer, at deres ønsker til f.eks. stier, parkeringspladser og skovens sammensætning er tænkt ind i den skovplan, vi skal sende til Klimaskovfon-den’.

Når arbejdsgruppen har fremlagt sit arbejde, skal kommunalbestyrelsen træffe den endelige beslutning om at prioritere arealet til skov. Stevns Kommune forventer at udarbejde de nødvendige myndighedstilladelser i løbet af efteråret/den kommende vinter.

Fakta

  • Det rekreative skovareal bliver på 9 ha (7 ha produktionsskov og 2 ha urørt skov).
  • Mod Klippinge by kommer der herudover et lysåbent areal på 2 ha.
  • Der anlægges gå- og løbestier i skoven, som forbindes til Klippinge Bypark og det grønne område nord for jernbanen.
  • Skoven bidrager til at beskytte grundvandet.
  • Skoven bidrager til at opsamle CO2.
  • Skoven og de lysåbne arealer bidrager til øget biodiversitet.
  • Erfaring viser, at nærhed til skov kan påvirke huspriser positivt.
  • Skoven vil ikke få betydning for byggeri og/eller byudvikling i det nuværende Klippinge (skovens beskyttelseszone reduceres, så den ikke går ind over byen og eksisterende bebyggelse).
Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester
Flemming Petersen
S:Formand
O:Udvalget for Plan, Miljø og Teknik