Førstebehandling af budgettet

Publiceret 01-09-2022

Kommunalbestyrelsen har nu førstebehandlet forvaltningens forslag til et budget for 2023-2026, og sædvanen tro blev forslaget sendt videre til de afsluttende politiske forhandlinger.

De politiske forhandlinger er allerede godt i gang, og frem til den 19. september kan de forskellige partier sende deres ændringsforslag til budgettet.

Budgettet andenbehandles og godkendes endeligt på kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2022.

Forudsætningerne for næste års budget viser, at det er nødvendigt at bringe kommunens udgifter ned for at skabe balance i kommunens økonomi på den lange bane. Derfor har forvaltningen påbegyndt et arbejde med et såkaldt udvidet balancekatalog med forslag til mulige besparelser for at understøtte den politiske proces.

Omfanget af udgiftsreduktioner og de konkrete tiltag hertil, vil blive fastlagt i de fortsatte politiske forhandlinger.

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester