Stevns arbejder på fælles varmeløsning i tre byer

Publiceret 28-10-2022

Stevns Kommune sætter sig nu for bordenden i bestræbelserne på at etablere fælles varmeforsyning (fjernvarme) i Strøby Egede, Store Heddinge og Hårlev.

Et af de første skridt er at etablere et kommunalt varmeforsyningsselskab, og det har kommunalbestyrelsen nu givet forvaltningen mandat til at gå videre med i samarbejde med KLAR Forsyning. Målet er at etablere varmeforsyningsselskabet hurtigst muligt, så der forhåbentligt kan realiseres fjernevrmeprojekter i de tre byer.

Vi har et akut behov for at finde nye, bæredygtige måder at opvarme vores bygninger på. Dels ift. til de nuværende energipriser, som gør det til en udfordring for mange at få privatøkonomien til at hænge sammen. Dels ift. den grønne omstilling, hvor vi skal flytte os fra at bruge fossile energikilder til mere bæredygtige løsninger. Med et varmeforsyningsselskab bliver vi i stand til at skubbe udrulningen af fjernvarme i de største byer i Stevns i gang.
Henning Urban Dam Nielsen, borgmester

Forud for udrulning af et fjernvarmeprojekt skal kommunalbestyrelsen godkende et konkret projektoplæg.

’Vi har nu givet forvaltningen et politisk mandat til at få udarbejdet de nødvendige foranalyser sammen med KLAR Forsyning. Det ser jeg frem til, at vi kan behandle politisk, forhåbentlig en gang til foråret 2023, og så er vejen banet for en beslutning om de endelige løsninger, som vi så skal have udarbejdet projektforslag for. Vi handler så hurtigt, vi kan, men skal også sikre os nogle gode, holdbare og bæredygtige løsninger – også i økonomisk henseende’, uddyber Flemming Petersen, formand for Udvalget for Plan, Miljø og Teknik.

Han tilføjer:

’Vi har besluttet i kommunalbestyrelsen, at vi sigter imod først at stifte selskabet, når vi har godkendt ét konkret projektforslag, for det er først på det tidspunkt, at Stevns Kommune kan give den nødvendige lånegaranti, så det nye selskab kan komme i gang med arbejdet.

Fakta

Stevns Kommune var den 10. oktober vært ved to meget velbesøgte borgermøder om bl.a. muligheden for at etablere fælles varmeløsninger i Strøby Egede, Store Heddinge og Hårlev.

Stevns Kommune giver en anlægsbevilling på i alt 1 mio. kr. i 2023 og 2024 til det forberedende arbejde.

Læs mere om varme

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester
Flemming Petersen
S:Formand
O:Udvalget for Plan, Miljø og Teknik