Kvalitetsrapporten for Stevns folkeskoler 2022 er landet

Publiceret 31-10-2022

Rapporten viser både nogle flotte lyspunkter og plads til forbedring.

Trivsel, testresultater og uddannelsesvalg. Det er nogle af hovedingredienserne i den årlige kvalitetsrapport for Stevns folkeskoler, som netop er godkendt i kommunalbestyrelsen.

Oplyst grundlag

På grund af tiden med nedlukning og Corona, havde Folketinget i år gjort det frivilligt, om og hvordan kommunerne valgte at få udarbejdet kvalitetsrapport for folkeskolerne.

Rapporten er et vigtigt værktøj, som giver os mulighed for at styrke folkeskolen der, hvor der reelt er mest brug for det. Derfor valgte vi at få den lavet igen i år, så vi får solstrålehistorierne og udfordringerne frem i lyset.

-Henning Urban Dam Nielsen, borgmester

Vigtigt værktøj for det videre arbejde

’Med kvalitetsrapporten har vi fået nogle vigtige og konkrete pejlemærker for, hvor vi skal sætte ind med forbedringer i vores tre folkeskoler,’ forklarer Anette Mortensen, formand for Udvalget for Børn, Unge og Læring.

’Vi skal fortsætte med at gøre de ting, vi har succes med. Blandt andet er trivslen især høj hos eleverne i de små klasser og tilslutningen til erhvervsuddannelserne ligger rigtig flot over landsgennemsnittet – men samtidig skal vi styrke trivsel, uddannelsesvalg og det faglige niveau over en bred kam. Vi kan også se, at især de ældste elever havde det svært under nedlukningen sidste år – det følger vi naturligvis op på,’ udtaler Anette Mortensen.

Rapportens hovedpointer

Rapporten viser blandt andet, at de stevnske skolebørn i mindre grad føler sig drillet end landsgennemsnittet, men at der er plads til forbedring af elevernes generelle trivsel.

Derudover er vi blevet bedre til at hjælpe de børn, der har sværest ved at læse. Samlet set er andelen af dygtige læsere steget og andelen af svage læsere er faldet.

Endelig tager færre elever en ungdomsuddannelse end landsgennemsnittet – til gengæld er der markant flere, som tilvælger de vigtige erhvervsuddannelser, end landsgennemsnittet.

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester
Anette Mortensen
S:Formand
O:Udvalget for Børn, Unge og Læring