Stevns bakker op om OMYA A/S solcelleplaner

Publiceret 17-11-2022

OMYA A/S, som står bag Stevns Kridtbrud, ønsker at producere strøm til eget forbrug via et solcelleanlæg på 2-2,5 hektar. Derfor sætter kommunalbestyrelsen nu gang i det nødvendige kommune- og lokalplanarbejde.

Vi har behov for en fælles, grøn omstilling på tværs af kommune, erhvervsliv og borgere, og derfor er initiativet fra OMYA med at producere strøm til egen drift et godt eksempel på en virksomhed, som tager ansvar. Jeg ser frem til den kommende planproces, hvor vi får afdækket alle muligheder’.
Henning Urban Dam Nielsen, borgmester

Formand for Udvalget for Plan, Miljø og Teknik, Flemming Petersen, supplerer:

’Området hvor OMYA gerne vil etablere deres nye solcelleanlæg er lige nu ikke lokalplanlagt eller del af et rammeområde i kommuneplanen. Når vi går i gang med arbejdet, vil det ske med to hensyn for øje. Dels skal vi bidrage til, at OMYA A/S kan udvikle virksomheden, dels skal vi tage de nødvendige hensyn til Stevns Klint og den store naturværdi, vi har. I planprocessen indgår i øvrigt en offentlig høring, hvor alle kan give deres besyv med’.

Fakta

  • Området ved Sigerslev, hvor OMYA A/S vil etablere solcelleanlægget, er i dag ubebygget og domineret af græseng.
  • Arealet har en størrelse på 2-2½ hektar.
  • Solcelleanlægget får en kapacitet på 1.500-2.800 kWp (solcellernes effektivitet).
  • Anlægget skal bestå af solcellepaneler monteret på markstativer med en maksimal højde på op til ca. 3 meter med en hældning på ca. 25 grader
  • Den endelige lokalplanlægning, afgrænsning, beplantning, placering mv. skal følge evt. bindinger i kommuneplanen. Herunder særligt den kystnære beliggenhed og den visuelle kontakt ti Stevns Klint og landskabet omkring.
  • Beplantning skal ikke kun virke afskærmende, men også bidrage aktivt til at øge biodiversiteten.
Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester
Flemming Petersen
S:Formand
O:Udvalget for Plan, Miljø og Teknik